Translations by M. Mucahid ŞK

M. Mucahid ŞK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
39.
Unable to read theme '{}'
2012-05-13
'{}' temasına erişim sağlanamıyor.
40.
Enabling auto-show requires Gnome Accessibility. Onboard can turn on accessiblity now, however it is recommended that you log out and back in for it to reach its full potential. Enable accessibility now?
2012-05-13
Otomatik görüntüleme için Gnome Erişebilirlik desteği aktif olmalıdır. Onboard şimdi bu desteği aktifleştirebilir, ancak başarılı bir kullanım için oturumu sonlandırmanızı ve tekrar giriş yapmanızı öneririz. Erişebilirlik desteği şimdi aktifleştirilsin mi?
2012-05-13
Otomatik görüntüleme için Gnome Erişebilirlik desteği aktif olmalıdır. Onboard şimdi bu desteği aktifleştirebilir, ancak başarılı bir kullanım için oturumu sonlandırmanız ve tekrar giriş yapmanızı öneririz. Erişebilirlik desteği şimdi aktifleştirilsin mi?
41.
color scheme '{filename}' does not exist
2012-05-13
'{filename}' adlı renk şeması mevcut değil
71.
failed to find {description} '{filename}'
2012-05-13
'{filename}' {description} bulunamadı
73.
Looking for system defaults in {paths}
2012-05-13
{paths} içerisinde varsayılan sistem değerleri aranıyor
2012-05-13
{paths} içerisinde varsaılan sistem değerleri aranıyor
74.
Failed to read system defaults.
2012-05-13
Varsaılan sistem değerleri okunamadı.
75.
No system defaults found.
2012-05-13
Geçerli bir sistem değeri bulunamadı.
76.
Loading system defaults from {filename}
2012-05-13
Varsayılan sistem değerleri {filename} içerisinden alınıyor
77.
Found system default '[{}] {}={}'
2012-05-13
Bulunan geçerli sistem değeri: '[{}] {}={}'
97.
Onboard Preferences
2012-05-13
Ekran Klavyesi Tercihleri
2012-05-13
Ekran Klavyesi Tercihleri
100.
System settings not found ({}): {}
2012-05-13
({}): {} sistem ayarı bulunamadı.
2012-05-13
({}): {} sistem ayarı bulunamadı.
105.
Onboard layout files
2012-05-13
Ekran Klavyesi arayüz dosyaları
109.
Reset selected theme to Onboard defaults?
2012-05-13
Seçtiğiniz tema, Ekran Klavyesi'nin geçerli görünümü olarak kullanılsın mı?
110.
Delete selected theme?
2012-05-13
Seçilen tema silinsin mi?
113.
Gradient
2012-05-13
Yöntürevi
114.
Dish
2012-05-13
Gösterge
115.
Default
2012-05-13
Geçerli
118.
Condensed
2012-05-13
Yoğun
120.
Ubuntu Logo
2012-05-13
Ubuntu Simgesi
123.
Right
2012-05-13
Sağa
126.
Activate
2012-05-13
Aktifleştir
127.
Action:
2012-05-13
Hareket
129.
Button
2012-05-13
Tuş
130.
Press a button...
2012-05-13
Bir tuşa basın..
131.
Press a key...
2012-05-13
Klavyeden bir tuşa basın..
164.
Show Onboard when there is a recognized text window in focus. Requires Gnome Accessibility.
2012-05-13
Metin penceresi etkin olduğunda Ekran Klavyesi ile bütünleşik göster. Erişebilirlik desteği aktif olmalıdır.
165.
Start Onboard _hidden
2012-05-13
Ekran Klavyesi'ni başlat _arkaplanda
166.
Start Onboard hidden.
2012-05-13
Ekran Klavyesi'ni arkaplanda başlat
169.
Show the status item. A click on that icon hides or shows Onboard.
2012-05-13
Durum öğesini göster. Simge üzerine bir kez tıkladığımda Ekran Klavyesi gizlensin veya görünsün.
170.
Show floating _icon when Onboard is hidden
2012-05-13
Ekran Klavyesi arkaplanda çalışırken değişen _simge göster
171.
Show a floating icon on the desktop when Onboard is hidden. A click on the icon makes Onboard reappear.
2012-05-13
Ekran Klavyesi arkaplanda çalışırken masaüstünde değişen bir simge göster. Simge üzerine bir kez tıkladığımda Ekran Klavyesi görünür olsun.
172.
Show when _unlocking the screen
2012-05-13
_Ekran parolası yazarken göster
173.
Show Onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way Onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
2012-05-13
Ekran parolasını yazmak istediğimde Ekran Klavyesi'ni aç; bu sayede Ekran Klavyesi, örneğin şifreli bir ekran koruyucudan çıkmak istediğinizde şifreyi yazmanız için aktif olacaktır.
175.
Show tooltips for the keyboard's buttons.
2012-05-13
keyboard's tuşları için ipuçları göster.
182.
Show window _decoration
2012-05-13
Pencere _görselliğini etkinleştir.
184.
Show always on visible _workspace
2012-05-13
Her zaman görünür _çalışma alanında göster
185.
"Sticky" mode for keyboard and floating icon.
2012-05-13
Klavye ve değişken simge geçişi için "Sticky"
186.
"Sticky" mode for keyboard and floating icon.
2012-05-13
Klavye ve değişken simge geçişi için "Yapışkan Tuş"
188.
Try harder to keep Onboard above anything on-screen.
2012-05-14
Ekran Klavyesi'ni tüm perncerelerden daima önde görünmesi için zorla.
195.
Transparency of the whole keyboard window. Requires compositing.
2012-05-14
Şeffaf klavye penceresi. Kullanmak için karışık efekleri aktifleştirin.
197.
Transparency of the keyboard background
2012-05-14
Şeffaf klavye arkaplanı
198.
_No background
2012-05-14
Arkaplan _boş
199.
Show the desktop through the gaps between keys.
2012-05-14
Tuşlar arasındaki boşluklar aracılığıyla masaüstü göster.
201.
Set _transparency to
2012-05-14
Şeffaflığı şöyle _ayarla
202.
Enable inactive transparency. Requires compositing.
2012-05-14
Gizlenen şeffaflığı etkinleştir. Kullanmak için karışık efekleri aktifleştirin.
203.
Transparency when the pointer leaves the keyboard. Requires compositing.
2012-05-14
İmleç Ekran Klavyesi'den uzaklaşınca şeffaflaştır. Kullanmak için karışık efekleri aktifleştirin.