Translations by Göktuğ Kayaalp

Göktuğ Kayaalp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
23.
no window transparency available; screen doesn't support alpha channels
2012-05-29
Pencere saydamlığı kullanılamaz; ekran alfa kanallarını desteklemiyor
48.
Step _only during switch down
2012-05-29
_Yalnızca kapalıyken adımla
49.
Progress the highlight only while the switch is held down.
2012-05-29
Seçili alanı sadece buton basılıyken işle.
52.
The time the scanner rests on a key while progressing forward. (in seconds)
2012-05-29
Tarayıcının ilerlerken bir anahtarda durakladığı süre. (saniye olarak)
53.
The time the scanner rests on a key while moving backwards. (in seconds)
2012-05-29
Tarayıcının geri hareket ederken bir anahtarda durakladığı süre. (saniye olarak)
55.
The number of keys the scanner steps back before moving forward again.
2012-05-29
Tarayıcının tekrar ilerlemeden önce kaç anahtar geri gittiği.
64.
Critical overscan for 1 switch
2012-10-03
1 anahtar için kiritik derecede aşırı tarama (overscan).
65.
Step scan for 2 switches
2012-10-03
İki anahtar için adımsal tarama.
66.
Directed scan for 3 or 5 switches
2012-10-03
3 veya 5 anahtar için yönlendirmeli tarama
78.
System defaults: Unknown key '{}' in section '{}'
2012-05-29
Sistem varsayılanları: '{}' bölümünde bilinmeyen anahtar: '{}'
105.
Onboard layout files
2012-12-02
Ekran Klavyesi yerleşim düzeni dosyaları
170.
Show floating _icon when Onboard is hidden
2012-12-02
Ekran klavyesi arka plandayken yüzen _simge göster.
171.
Show a floating icon on the desktop when Onboard is hidden. A click on the icon makes Onboard reappear.
2012-12-02
Ekran Klavyesi arkaplanda çalışırken masaüstünde yüzen bir simge göster. Simge üzerine bir kez tıkladığımda Ekran Klavyesi görünür olsun.
186.
"Sticky" mode for keyboard and floating icon.
2012-10-03
Klavye ve kayan simge için "Yapışkan" kip.
199.
Show the desktop through the gaps between keys.
2012-10-03
Tuşlar arasındaki boşluklarda masaüstü gözüksün.
203.
Transparency when the pointer leaves the keyboard. Requires compositing.
2012-12-02
İşaretçi tuş takımından ayrıldığında saydamlaştır. "Compositing/Alaşım" efekti gerektirir.
208.
_Frame resize handles:
2012-05-29
_Çerçeve yeniden boyutlandırma noktaları:
314.
Number block and snippets
2012-05-29
Numara bloğu ve parçacıklar
325.
Toggle click helpers
2012-05-29
Tıklama yardımcılarını aç/kapa