Translations by Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
9.
Classic Guest Session
2011-09-03
Phiên làm việc cho khách cổ điển
10.
Start a guest session using the classic desktop
2011-09-03
Khởi động phiên làm việc cho khách sử dụng bàn làm việc cổ điển
23.
Guest
2011-09-03
Khách
26.
System Settings…
2011-09-03
Thiết lập hệ thống...
27.
Online Accounts…
2011-09-03
Tài khoản trực tuyến...
35.
Log Out…
2010-10-09
Đăng xuất...
38.
Restart…
2010-10-09
Khởi động lại...
39.
Shut Down…
2010-10-09
Tắt máy...