Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Var menyerna visas
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2012-02-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Avgör var menyn kommer visas. TODO: Lägg till mer
Translated by Arve Eriksson on 2012-03-02
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Huruvida användningsdata ska lagras
Translated by Daniel Nylander on 2012-02-20
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
När HUD:en utför åtgärder, lagras körningen för att framtida resultat ska bli bättre. Vissa användare kanske inte vill att datan ska lagras. I så fall kan man avaktivera den här egenskapen.
Translated by Arve Eriksson on 2012-03-23
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Straffet som ges ett menyobjekt som finns inuti en indikator
Translated by Arve Eriksson on 2012-03-02
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
För att få ett programs menyrad att synas högre i sökresultatet delas ett mindre avdrag ut till indikatorns menyrad. Detta värde representeras procentuellt av avdraget så att värdet '50' är 50% utöver den beräknade avståndet.
Translated by Johan Ryberg on 2012-04-08
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Avdrag för extra tecken som läggs till sökningen
Translated by Johan Ryberg on 2012-04-08
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Avdrag för varje extra tecken i söksträngen som inte syns i menyradens text.

Avdraget kommer att användas om användaren som exempel skriver "Arkiiv" istället för menyraden "Arkiv".
Translated by Johan Ryberg on 2012-04-08
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Avdrag som utdelas om ett tecken missas
Translated by Johan Ryberg on 2012-04-08
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Avdraget för varje tecken som missas i söksträngen mot texten i en menyrad. Detta gäller endast missade tecken som inte är i slutet av söktermen.

Avdraget kommer att utdelas om användaren som exempel skriver "Arki" när man söker efter menyraden "Arkiv"
Translated by Johan Ryberg on 2012-04-08
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arve Eriksson, Daniel Nylander, Joachim Johansson, Johan Ryberg, Mark Wallström.