Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Kde sa majú zobraziť ponuky
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Nastavuje pozíciu zobrazenia ponuky. TODO: pridať viac
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Či sa majú ukladať dáta o používaní
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Keď HUD spustí operácie, uloží sa poradie spúšťania, aby bolo možné v budúcnosti získať lepšie výsledky. Niektorí používatelia si môžu želať, aby sa tieto údaje neukladali. Ak taký prípad nastane, vypnite túto vlastnosť
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-02
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Znevýhodnenie pridelené položkám ponuky, ktoré sú v indikátore
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Aby sa položky ponuky aplikácií zobrazovali vyššie vo výsledkoch vyhľadávania, je položkám ponuky indikátorov priradené mierne znevýhodnenie. Táto hodnota reprezentuje percentuálne znevýhodnenie, preto hodnota „50” predstavuje o 50% väčšiu vzdialenosť ako je vypočítaná.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Znevýhodnoenie pre prídavné znaky, ktoré sú pridané do vyhľadávania
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Znevýhodnenie pre každý prídavný znak vo vyhľadávacom reťazci, ktorý sa nevyskytuje v texte položky ponuky.

Toto znevýhodnenie sa použije napríklad ak používateľ napíše „súúbor” pri hľadaní slova „Súbor”.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Znevýhodnenie použité pri vynechaní písmena
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Znevýhodnenie pre každý vynechaný znak z vyhľadávaného reťazca v porovnaní s položkou ponuky. Použije sa iba na chýbajúce znaky, ktoré nie sú na konci vyhľadávacieho pojmu.

Toto znevýhodnenie sa použije napríklad ak používateľ napíše „sbor” pri hľadaní slova „Súbor”.
Translated and reviewed by Peter Mráz on 2012-04-07
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Peter Mráz.