Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Określa pozycję wyświetlania menu poleceń
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Ustala pozycję wyświetlania menu poleceń programów.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Określa czy przechowywać dane o użytkowaniu
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Podczas działania interfejsu HUD, przechowywane są informacje o sposobie jego użytkowania, w celu polepszenia w przyszłości rezultatów wyszukiwania. Niektórzy użytkownicy mogą nie chcieć, aby ich dane były przechowywane. W takim przypadku należy wyłączyć tę opcję.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Obliża pozycje wyświetlanych elementów paska poleceń
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Aby wyświetlać elementy menu programów wyżej w wynikach wyszukiwania, pozycje elementów paska poleceń są nieznacznie obniżone. Wartość tej kary wyrażona jest w procentach, zatem „50” oznacza powiększenie wyznaczonej odległości wyniku o kolejne 50%.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Obniża pozycje elementów po wprowadzeniu dodatkowych znaków do wyszukiwanego ciągu
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Określa wartość kary za każdy dodatkowy znak wprowadzony w polu wyszukiwania, który nie pasuje do ciągu elementów menu.

Odnosi się np. do sytuacji kiedy w polu wyszukiwania wprowadzono ciąg „pliik”, podczas gdy wyszukiwano elementu menu „Plik”.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Obniża pozycje elementów po pominięciu znaków w wyszukiwanym ciągu
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Określa wartość kary za każdy pominięty znak w wyszukiwanym ciągu. Nie stosuje się do znaków pominiętych na końcu ciągu.

Odnosi się np. do sytuacji kiedy w polu wyszukiwania wprowadzono ciąg „plk”, podczas gdy wyszukiwano elementu menu „Plik”.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-04-24
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: GTriderXC, Jan Pietrzak, Piotr Sokół, Szymon Sieciński, Tomasz Koszarek, porzech, rasik.