Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Hvor menyene vises
Translated by Torstein Sivertsen on 2012-03-23
Reviewed by Roy S on 2012-10-20
Suggestions:
Kvar menyane vert viste
Norwegian Nynorsk indicator-appmenu in Ubuntu Saucy package "indicator-appmenu" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Kontrollerer menyplasseringen
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Suggestions:
Kontrollerer menyplasseringa
Norwegian Nynorsk indicator-appmenu in Ubuntu Saucy package "indicator-appmenu" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Om bruksinformasjon skal lagres
Translated by Simen on 2012-04-28
Reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-04
Suggestions:
Om bruksinformasjon skal lagrast
Norwegian Nynorsk indicator-appmenu in Ubuntu Saucy package "indicator-appmenu" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Når HUD kjører kommandoer, blir disse lagret for å gjøre fremtidige resultater bedre. Noen brukere ønsker ikke at denne informasjonen skal lagres, og kan i så fall slå av denne funksjonen.
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-04
Suggestions:
Når HUD-en køyrer kommandoar vert kommandoen lagra for å gjera framtidige resultat betre. Nokre brukarar kan velja at denne informasjonen ikkje skal lagrast. Om det er tilfellet kan dei slå av denne eigenskapen.
Norwegian Nynorsk indicator-appmenu in Ubuntu Saucy package "indicator-appmenu" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Nedrykk av menyvalg som finnes i en indikator
Translated by Åka Sikrom on 2012-09-27
Reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
For å fremme programmets menyvalg i søkeresultater, rykkes indikator-menyvalgene ned. Denne verdien angir prosentvis hvor langt nedrykket skal virke. For eksempel vil en verdi på «50» gi 50 prosent nedprioritering, i tillegg til beregnet avstand mellom søketreff som er og ikke er indikator-menyvalg.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Nedrykk av overflødige søketegn
Translated by Åka Sikrom on 2012-09-27
Reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nedrykk for hvert overflødige tegn i søkestrengen.
Et slikt nedrykk blir for eksempel lagt til hvis brukeren søker etter «fiil», og systemet finner menyvalget «Fil».
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Kompensasjon for manglende søketegn
Translated by Åka Sikrom on 2012-09-27
Reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Motvekt for manglende tegn i søkestrengen, der ytterligere presisjon i form av flere tegn ville gitt nøyaktig treff på et menyvalg. Dette gjelder kun tegn som ikke utgjør slutten av søkestrengen.
Motvekten blir for eksempel lagt til når brukeren skriver «fl», og forsøker å finne «Fil».
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-06-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Emil Ramsdal, Halvor Lyche Strandvoll, Mathias Bynke, Roy S, Simen, Torstein Sivertsen, Åka Sikrom.