Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Kur izvēlne tiek attēlota
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Kontrolē izvēlnes attēlošanas vietu. TODO — pievienot vairāk
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Vai saglabāt lietošanas datus
Translated by Aija on 2012-03-30
Reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Kad HUD veic darbības, tas saglabā izpildi, lai turpmākie rezultāti būtu labāki. Daži lietotāji varētu nevēlēties, lai šie dati tiktu glabāti. Ja tā, tad šo īpašību vajadzētu deaktivēt.
Translated and reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-09
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
“Soda punkti”, ko dod izvēlnes vienumam, kas ir indikatorā
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Lai lietotņu izvēļņu vienumi parādītos augstāk meklēšanas rezultātos, indikatoru izvēļņu vienumiem tiek doti nelieli “soda punkti”. Šī vērtība norāda procentus no šiem “soda punktiem”, tāpēc vērtība “50” nozīmē 50% papildinājums jau izrēķinātajam attālumam.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
“Soda punkti” papildu simboliem, kas pievienoti meklēšanai
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
“Soda punkti” katrai papildu rakstzīmei meklēšanas virknē, kas neparādās izvēlnes vienuma tekstā.

Šie “soda punkti” stātos spēka, ja lietotājs ierakstītu “daatne”, meklējot, piemēram, izvēlnes vienumu “Datne”.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
“Sodi punkti”, kas tiek piemēroti, ja simbols tiek atmests
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
“Soda punkti” katrai nomestajai rakstzīmei no meklēšanas virknes, salīdzinot ar tekstu meklēšanas vienumā. Tas attiecas uz trūkstošām rakstzīmēm, kas nav meklēšanas teksta beigās.

Šie “soda punkti” tiktu pielietoti, ja lietotājs ievadītu “dtne”, meklējot, piemēram, izvēlnes vienumu “Datne”.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-05
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aija, Rūdolfs Mazurs.