Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Kde bude nabídka zobrazena
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Ovládáná nastavení umístění nabídky. TODO: přidat další
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Zda se mají ukládat data z předchozího použití
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Když HUD provede nějakou operaci, uloží si tuto informaci za účelem vylepšení budoucího vyhledávání. Někteří uživatelé si mohou přát neukládat tato data. Pokud je to tento případ, měly byste tuto vlastnost zakázat.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Postih udílený položkám nabídek indikátorů
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
Aby se výsledky z nabídek aplikací zobrazovaly ve vyhledávání výše, je položkám z indikátorů udělena penalizace. Tato položka představuje procentuální penalizaci; hodnota '50' tedy znamená přidání 50 % k celkové vypočtené vzdálenosti.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-04-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Postih pro další znaky přidané do vyhledávání
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento postih je udělen za každý znak obsažený navíc ve vyhledávaném řetězci oproti porovnávané položce nabídky.

Tento postih bude například uplatněn v případě vyhledávání položky "soubor" ačkoli uživatel zadal "sooubor".
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-04-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Postih použitý v případě vynechaného znaku
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-04
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento postih je uplatněn v případě vynechání znaku ve vyhledávaném řetězci. Je uplatněn pouze pro znaky vynechané jinde, než na konci slova.

Tento postih bude uplatněn například pro vyhledávaný řetězec "soubor" v případě, že uživatel napíše pouze "sobor".
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-04-10
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vojtěch Trefný.