Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 23 results
1.
Where the menus displayed
Разположение на менюто
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-02-20
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:1
2.
Controls the menu display location. TODO: add more
Настройка за разположение на менюто.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.gschema.xml.h:2
3.
Whether to store usage data
Съхранявай данните относно използването
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:1
4.
When the HUD executes operations it stores the execution in order to make the future results better. Some users could choose to not want this data to be stored. If that is the case they should disable this property.
Когато използвате HUD, той съхранява резултатите и по този начин вашите бъдещи заявки ще се обработват по-добре. Някои потребители не искат тази информация да се съхранява. Ако желаете, можете да изключите тази функция.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.gschema.xml.h:2
5.
The penalty given to a menu item being in an indicator
Известието ще се покаже в списъка на менюто като индикатор
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:1
6.
In order to have the application's menu items appear higher in the search results a slight penalty is given to the indicator menu items. This value represents the percentage of that penalty so a value of '50' is a 50% additional to the calculated distance.
За да се показва менюто с приложения над резултатите от търсенето, кратко известие ще се появи в един от елементите на индикатора от менюто. Тази стойност представлява процента на известието, например стойността 50 е 50% допълнително към изчисленото разстояние.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2014-02-25
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:3
7.
Penalty for extra characters added to the search
Известието за излишни символи е добавено в текста за търсене
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:4
8.
The penalty for each extra character in the search string that does not appear in the text of a menu item.

This penalty would be applied if the user typed "fiile" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Известие за всеки излишен символ в низа за търсене, който не фигурира в списъка на менюто с приложения.

Известието ще се приеме, например ако потребителят е написал «фаайл» вместо да потърси «Файл».
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2014-02-25
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:5
9.
Penalty applied if a character is dropped
Известието ще бъде прието, ако символа бъде изтрит
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-12-03
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:8
10.
The penalty for each character dropped from the search string, as compared with the text of a menu item. This only applies to missing characters that are not at the end of the search term.

This penalty would be applied if the user typed "fle" when searching against the menu item "File", for example.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Известие за всеки символ изтрит от низа за търсене, за разлика от текста в списъка на менюто. Това важи само за липсващи символи, които не са в края на низа за търсене.

Известието ще се приеме, например ако потребителят е написал «фйл» вместо да потърси «Файл».
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2014-02-25
Located in ../data/com.canonical.indicator.appmenu.hud.search.gschema.xml.h:9
110 of 23 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Atanas Kovachki, Yoan Ignatov.