Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 46 results
45.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
En kortare etikett som kan användas på verktygsfältsknappar.
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-02-28
In upstream:
En kortare etikett som kan användas på verktygsradsknappar.
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkaction.c:257
55.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är orienterad horisontellt.
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-03-06
In upstream:
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är orienterad horisontellt.
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkaction.c:332 gtk/gtktoolitem.c:193
57.
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu.
Då detta är SANT visas ställföreträdare för verktygsobjekt för denna åtgärd i verktygsfältets spillmeny.
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-02-28
In upstream:
Då detta är SANT visas ställföreträdare för verktygsobjekt för denna åtgärd i verktygsradens spillmeny.
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkaction.c:348
59.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
Huruvida verktygsfältsobjektet är synligt då verktygsfältet är orienterad vertikalt.
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-03-06
In upstream:
Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är orienterad vertikalt.
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkaction.c:356 gtk/gtktoolitem.c:200
278.
Value of the progress bar
Värde på förloppsindikatorn
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
Värde på förloppsmätaren
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkcellrendererprogress.c:129
280.
Text on the progress bar
Text på förloppsindikatorn
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
Text på förloppsmätaren
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkcellrendererprogress.c:147
288.
Orientation and growth direction of the progress bar
Orientering och tillväxtriktning för förloppsindikatorn
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
Orientering och tillväxtriktning för förloppsmätaren
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 gtk/gtkprogressbar.c:127
565.
Border around the progress bar
Ram runt förloppsindikatorn
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
Ram runt förloppsmätaren
Suggested by Daniel Nylander on 2009-03-05
Located in gtk/gtkentry.c:1246
1006.
The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)
GtkAdjustment ansluten till förloppsindikatorn (föråldrat)
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
GtkAdjustment ansluten till förloppsmätaren (föråldrat)
Suggested by Christian Rose on 2006-03-17
Located in gtk/gtkprogressbar.c:119
1012.
The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode (Deprecated)
Antalet block som kan passa in i förloppsindikatorområdet i aktivitetsläge (föråldrat)
Translated by Daniel Nylander on 2016-02-03
In upstream:
Antalet block som kan passa in i förloppsmätarområdet i aktivitetsläge (föråldrat)
Suggested by Daniel Nylander on 2007-07-23
Located in gtk/gtkprogressbar.c:153
110 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arve Eriksson, Christian Rose, Daniel Nylander, Josef Andersson.