Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
1625 of 44 results
16.
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
<span size="small">Programstartaren kommer att visas när muspekaren når aktiveringområdet.</span>
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-25
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
In upstream:
<span size="small">Programstartaren kommer att visas när muspekaren kommer in på den definierade zonen.</span>
Suggested by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:17
17.
Reveal location:
Aktiveringsområdets placering:
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-25
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
In upstream:
Område för visning:
Suggested by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:18
18.
Left side
Vänster sida
Translated by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:19
19.
Top left corner
Övre vänstra hörnet
Translated by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:20
20.
Other reveal option
Annat visningsalternativ
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-25
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
In upstream:
Övriga alternativ för visning
Suggested by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:21
21.
Reveal sensitivity
Känslighet för att visa
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-25
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
In upstream:
Känslighet för visning
Suggested by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:22
22.
<small>Low</small>
<small>Låg</small>
Translated by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:23
23.
<small>High</small>
<small>Hög</small>
Translated by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:24
24.
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
Några inställningar har åsidosatts av ett externt program. Tryck på "Återställ standardbeteende" för att återställa beteendet och lämna tillbaka kontrollen till denna panel.
Translated and reviewed by Joachim Johansson on 2013-06-25
In upstream:
Några inställningar har åsidosatts av ett externt program. Tryck på "Återställ standardbeteende" för att återställa beteendet och lämna över kontrollen till denna panel.
Suggested by Daniel Nylander on 2013-02-13
Located in ../appearance/appearance.ui.h:25
25.
Enable workspaces
Aktivera arbetsytor
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-25
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-06-25
Located in ../appearance/appearance.ui.h:26
1625 of 44 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Joachim Johansson, Peter Ahlgren.