Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 18 results
7.
You are leaving the graphical boot menu and
starting the text mode interface.
txt_exit_dialog
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Դուք ելնում եք բեռնման գրաֆիկական ընտրացանկից։
Կգործարկվի տեքստային միջերեսը։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Դուք դուրս եք գալիս գրաֆիկական ցանկից և
սկսում եք աշխատել տեքստային միջերեսով:
Suggested by Hamlet on 2012-04-30
8.
Help
txt_help
Օգնություն
Translated by Vardan on 2009-05-08
Reviewed by Hamlet on 2012-04-30
In upstream:
Ձեռնարկ
Suggested by Serj Safarian on 2011-02-06
9.
Boot loader
info box title
txt_info_title
Գործարկիչ
Translated and reviewed by iAbaS on 2013-06-07
In upstream:
Բեռնիչ
Suggested by Serj Safarian on 2011-02-06
12.
Insert boot disk %u.
txt_insert_disk
Զետեղեք %u բեռնման սկավառակը։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Ներդրե՛ք %u բեռնման սկավառակը։
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
13.
This is boot disk %u.
Insert boot disk %u.
txt_insert_disk2
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
%u-ն բեռնման սկավառակն է։
Զետեղեք %u բեռնման սկավառակը։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
%u-ը բեռնման սկավառակն է։
Ներդրե՛ք %u բեռնման սկավառակը։
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
16.
Enter your password:


Keep the newlines and spaces after ':'!
txt_password
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Մուտքագրեք Ձեր գաղտնաբառը:


Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Մուտքագրե՛ք Ձեր գաղտնաբառը:


Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
18.
This is a two-sided DVD. You have booted from the second side.

Turn the DVD over then continue.
txt_dvd_warning2
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Սա երկկողմանի DVD սկավառակ է։ Դուք բեռնել եք երկրորդ կողմը։

Շուռ տվեք DVD-ին և շարունակեք։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Սա երկկողմանի DVD սկավառակ է։ Դուք բեռնել եք երկրորդ կողմը։
Շուռ տվեք DVD֊ին և շարունակեք։
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
24.
Keymap
label for keymap selection
txt_keymap
Դասավորություն
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Ստեղնաշարի դասավորությունը
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
32.
Screen Reader
label for accessibility menu
txt_access_v3
Ցուցադրիչի ընթերցիչ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-11
In upstream:
Էկրանի ընթերցող
Suggested by Serj Safarian on 2011-02-06
35.
On-Screen Keyboard
label for accessibility menu
txt_access_m2
Էկրանային ստեղնաշար
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2020-05-01
In upstream:
Ցուցադրիչի ստեղնաշար
Suggested by Serj Safarian on 2011-03-11
110 of 18 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Artashes, Hamlet, Serj Safarian, Vardan, iAbaS, neolost.