Translations by Lejla

Lejla has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
191.
Option tag unknown
2011-11-17
Opcija oznake nepoznata
225.
%s terminated with signal %d [%s], core dumped
2011-11-17
%s prestaje sa signalom %d [%s], jezgra odbačena
407.
Minimal distance between possibly conflicting store and load
2011-11-17
Minimalna udaljenost između eventualne nesklada pohranjivanja i učitavanja
419.
The size of L1 cache
2011-11-17
Veličina L1 nivoa keš memorije
421.
The size of L2 cache
2011-11-17
Veličina L2 nivoa keš memorije
457.
format
2011-11-17
format
521.
<type-error>
2011-11-17
<type-error>
526.
<typedef-error>
2011-11-17
<typedef-error>
527.
<tag-error>
2011-11-17
<tag-error>
528.
<erroneous-expression>
2011-11-17
<erroneous-expression>
642.
invalid %%G mode
2011-11-17
nevažeći %%G režim
653.
invalid addressing mode
2011-11-17
nevažeći adresni režim
729.
register or memory expression expected for 'N' output modifier
2011-11-17
registrujte ili upamtite izraz koji je očekivan za modifikator 'N' izlaza
730.
register or memory expression expected for 'M' output modifier
2011-11-17
registrujte ili upamtite izraz koji je očekivan za modifikator 'M' izlaza
773.
symbol used with both base and indexed registers
2011-11-17
simbol se koristi s obje baze i indeksiranim registrima
792.
<unresolved overloaded function type>
2011-11-17
<unresolved overloaded function type>
806.
<template parameter error>
2011-12-12
<template parameter error>
842.
source is of incomplete class type
2011-12-12
izvor je od nepotpunog tipa klse
850.
in argument to unary !
2011-12-12
u argument za predznak !
872.
array assignment
2011-11-18
zadatak niza
936.
Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L
2011-12-12
Neusklađen čin za operator na %%L i %%L
956.
Unit number in I/O statement too small
2011-11-18
Jedinični broj u I/O je premal
1043.
objc++-cpp-output is deprecated; please use objective-c++-cpp-output instead
2012-01-06
objc++-cpp-output nije odobren; molimo koristite objective-c++-cpp-output umjesto toga
1093.
Warn on intrinsics not part of the selected standard
2012-01-06
Upozorenje zbog toga što unutarnji elementi nisu dio izabranog standarda
1094.
Warn about real-literal-constants with 'q' exponent-letter
2012-01-06
Upozorenje zbog pravih-slovnih-konstanti sa znakom 'q' u eksponentu
1311.
Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1
2012-01-06
Ne tako strogi limit na broj memorijskih instrukcija po jednoj instrukcijskoj grupi, dajući niži prioritet naknadnim memorijskim instrukcijama koje se pokušava smjestiti u istu instrukcijsku grupu. Često korisno da se spriječe konflikti u keš bankama. Defaultna vrijednost je 1
1313.
Don't generate checks for control speculation in selective scheduling
2012-01-06
Ne generiraj kontrole za kontrolna razmatranja u selektivnom planiranju
1319.
-memregs= Number of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)
2012-01-06
-memregs= Broj memreg bajta (defaultno: 16, opseg: 0..16)
1627.
volatile must be specified on any memory that is effected by DMA
2012-01-06
izbrisivost mora biti specificirana na svakoj memoriji na koju je primijenjen DMA
1712.
Enable the use of the fused floating point multiply-accumulate operation
2012-01-06
Omogućite korištenje operacije za kombinovano množeneje-akumuliranje brojeva sa pokretnim zarezom
1796.
Relax branches
2012-01-06
Opustite grane
1797.
Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occurs.
2012-01-06
Učinite linker relaksiranom mašinom, pretpostavite da programski brojač počne ponovno brojanje
1830.
-mno-serialize-volatile Do not serialize volatile memory references with MEMW instructions
2012-01-06
-mno-serialize-volatile Ne serializirajte reference memorije ovisne o napajanju sa MEMW instrukcijama
1841.
-mcode-readable=SETTING Specify when instructions are allowed to access code
2012-01-06
mcode-readable=SETTING Specificirajte kad je instrukcijama dozvoljeno da priistupe kodu
1952.
Put jump tables for switch statements into the .data section rather than the .code section
2012-01-06
Stavite tabele skokova za iskaze odluke u .data sekciju radije nego u .code sekciju
1987.
Generate code that won't be linked against any other ID shared libraries,
2012-01-06
Generirajte kod koji neće biti povezan u suprotnosti sa bilo kojom drugom ID dijeljenom bibliotekom
9080.
can%'t close input file %s: %m
2012-01-07
can%'t zatvara ulazni fajl %s: %m
9083.
can%'t specify %<-D%> without %<--main%>
2012-01-07
can%'t specificira %<-D%> bez %<--main%>
9094.
can%'t do dependency tracking with input from stdin
2012-01-07
can%'t radi praćenje ovisnosti sa izlaza od stdin
9166.
class %qE is deprecated
2012-01-06
klasa %qE je zabranjena
9191.
class %qE already exists
2012-01-06
klaas %qE već postoji
9230.
previous declaration of %<%c%E%> as %<@required%>
2011-10-10
prethodna deklaracija %<%c%E%> as %<@required%>
9245.
instance variable %qE is declared private
2011-10-10
promjenljiva primjerka %qE deklarisana je privatnom
9246.
instance variable %qE is %s; this will be a hard error in the future
2011-10-10
promjenljiva primjerka %qE is %s; ovo će biti velika greška u budućnosti
9247.
instance variable %qE is declared %s
2011-10-10
promjenljiva primjerka %qE je deklarisana %s