Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
615 of 46 results
6.
Repair broken packages
Նորոգել կոտրված փաթեթները
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-03
Located in ../lib/recovery-mode/options/dpkg:6
7.
Run in failsafe graphic mode
Գործարկել անվտանգ գծագրական աշխատակերպով
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-03
Located in ../lib/recovery-mode/options/failsafeX:11
8.
Check all file systems
Ստոգել բոլոր ֆայլային համարգերը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in ../lib/recovery-mode/options/fsck:6
9.
Update grub bootloader
Թարմացնել grub սկզբնական բեռնիչը
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-03
Located in ../lib/recovery-mode/options/grub:6
10.
Enable networking
Միացնել ցանցային կապը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in ../lib/recovery-mode/options/network:6
11.
Drop to root shell prompt
Անցնել դեպի գերօգտվողի հրամանային մեկնիչ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-03
Located in ../lib/recovery-mode/options/root:9
12.
System summary
(no translation yet)
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:9 ../lib/recovery-mode/options/system-summary:107
13.
Read-only mode
(no translation yet)
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:15
14.
Read/Write mode
(no translation yet)
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:17
15.
none
Ոչ մեկը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:21
615 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, Vahan Harutyunyan.