Translations by Aputsiak Niels Janussen

Aputsiak Niels Janussen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
1.
Revert to old snapshot and reboot
2012-04-05
Rul tilbage til tidligere øjebliksbillede og genstart
2.
Snapshot
2012-04-05
Øjebliksbillede
4.
Trying to find packages you don't need (apt-get autoremove), please review carefully.
2012-04-05
Forsøger at finde pakker du ikke har brug for (apt-get autoremove).Vær venligst opmærksom ved gennemgang.
8.
Check all file systems
2012-04-05
Tjek alle filsystemer
10.
Enable networking
2012-04-05
Aktivér netværk
12.
System summary
2012-04-05
Systemoversigt
13.
Read-only mode
2012-04-05
Skrivebeskyttet tilstand
14.
Read/Write mode
2012-04-05
Læse/skrive-tilstand
15.
none
2012-04-05
intet
16.
IP configured
2012-04-05
IP er konfigureret
17.
IP and DNS configured
2012-04-05
IP og DNS er konfigureret
18.
No software RAID detected (mdstat)
2012-04-05
Ingen software-RAID fundet (mdstat)
19.
No LVM detected (vgscan)
2012-04-05
Ingen LVM fundet (vgscan)
20.
Unknown (must be run as root)
2012-04-05
Ukendt (skal køres som root)
21.
Physical Volumes:
2012-04-05
Fysiske diskenheder:
22.
ok (good)
2012-04-05
ok (fint)
23.
not ok (BAD)
2012-04-05
not ok (SLEMT)
24.
Volume Groups:
2012-04-05
Diskenhed-grupper:
25.
unknown (read-only filesystem)
2012-04-05
ukendt (skrivebeskyttet filsystem)
26.
unknown (must be run as root)
2012-04-05
ukendt (skal køres som root)
27.
yes (good)
2012-04-05
ja (fint)
28.
no (BAD)
2012-04-05
nej (SLEMT)
29.
(Use arrows/PageUp/PageDown keys to scroll and TAB key to select)
2012-04-05
(Brug pile/PageUp/PageDown-taster til at rulle og TAB-tasten til at vælge)
30.
=== General information ===
2012-04-05
=== Generel information ===
31.
System mode:
2012-04-05
Systemtilstand:
32.
CPU information:
2012-04-05
CPU-information:
33.
Network connectivity:
2012-04-05
Netværkstilslutning:
34.
=== Detailed disk usage ===
2012-04-05
=== Detaljeret diskforbrug ===
35.
=== Software RAID state ===
2012-04-05
=== Tilstand for software-RAID ===
36.
=== LVM state ===
2012-04-05
=== LVM-tilstand ===
37.
=== Detailed memory usage ===
2012-04-05
=== Detaljeret hukommelsesforbrug ===
38.
=== Detailed network configuration ===
2012-04-05
=== Detaljeret netværkskonfiguration ===
39.
=== System database (APT) ===
2012-04-05
=== Systemdatabase (APT) ===
40.
Database is consistent:
2012-04-05
Database er konsistent:
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
2012-04-05
Menu til genoprettelse (tilstand for filsystem: skrivebeskyttet)
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
2012-04-05
Menu til genoprettelse (tilstand for filsystem: læs/skriv)
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery. If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
2012-04-05
Du forlader nu genoprettelsestilstanden og fortsætter opstartssekvensen. Bemærk venligst at nogle grafikdrivere kræver en fuld, grafisk opstart og således vil fejle når der fortsættes efter en genoprettelse. Hvis dette er tilfældet, så genstart blot fra logind-skærmen og foretag en normal opstart.
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab. Do you wish to continue?
2012-04-05
Fortsættelse vil føre til genmontering af dit /-filsystem i læse/skrive-tilstand, samt montere ethvert andet filsystem som er defineret i /etc/fstab. Ønsker du at forsætte?
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode. The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
2012-04-05
Det valg du foretog kræver at dit filsystem er i skrivebeskyttet tilstand. Desværre foretog du et valg tidligere, der gjorde at du forlod denne tilstand. Den nemmeste måde at komme tilbage til skrivebeskyttet tilstand er at genstarte dit system.