Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 4423 results
1.
This address book could not be opened.
Không thể mở sổ địa chỉ này.
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-18
| msgid "This addressbook could not be opened."
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:1
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
Không thể tiếp cận máy chủ sổ địa chỉ này, hoặc tên máy chủ đã gõ sai, hoặc bị ngắt kết nối.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4123
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
Việc xác thực với máy chủ LDAP bị lỗi.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
Hãy kiểm tra để bảo đảm mật khẩu của bạn được gõ chính xác và bạn sử dụng phương thức đăng nhập được hỗ trợ. Lưu ý rằng nhiều mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường; và hãy chắc đã tắt phím Caps Lock của bạn.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
5.
This address book server does not have any suggested search bases.
Máy chủ sổ địa chỉ này không đề xuất cơ sở tìm kiếm nào.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
6.
This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases.
Máy chủ LDAP này có lẽ dùng phiên bản LDAP cũ mà không hỗ trợ tính năng này hoặc bị cấu hình sai. Hãy hỏi quản trị hệ thống về những cơ sở tìm kiếm được hỗ trợ.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4172
7.
This server does not support LDAPv3 schema information.
Máy chủ này không hỗ trợ thông tin giản đồ LDAPv3.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
8.
Could not get schema information for LDAP server.
Không thể lấy thông tin giản đồ cho máy chủ LDAP.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:5
9.
LDAP server did not respond with valid schema information.
Máy chủ LDAP không trả lời với thông tin giản đồ hợp lệ.
Translated by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:6
10.
Could not remove address book.
Không thể gỡ bỏ sổ địa chỉ.
Translated by Clytie Siddall on 2009-02-18
| msgid "Could not remove addressbook."
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:7
110 of 4423 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Nguyễn Thái Ngọc Duy, le chien.