Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 4423 results
1.
This address book could not be opened.
E pamundur hapja e kësaj rubrike.
Translated by Laurent Dhima on 2008-09-22
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:1
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
Ky server rubrikash mund të jetë i paarritshëm, ose emri i serverit mund të jetë i gabuar ose akoma mund të mos jeni lidhur në rrjet.
Translated by Laurent Dhima on 2008-09-22
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4123
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
Identifikimi me server-in LDAP dështoi.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
Kontrolloni që keni shkruar si duhet fjalëkalimin dhe që jeni duke përdorur një metodë hyrje të suportuar. Kini parasysh që tek fjalëkalimet gërmat e mëdha ndikojnë dhe mund të keni shtypur pulsantin e shkrimit me gërma të mëdha.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
5.
This address book server does not have any suggested search bases.
Ky server rubrikash nuk ka asnjë bazë kërkimi të propozuar.
Translated by Laurent Dhima on 2008-09-22
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
6.
This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases.
Ky server LDAP ndoshta përdor një version të vjetër të LDAP, që nuk suporton këtë funksion ose është i konfiguruar keq. Pyesni administratorin tuaj për bazat e suportuara të kërkimit.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4172
7.
This server does not support LDAPv3 schema information.
Ky server nuk suporton informacionet e skemës LDAPv3.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
8.
Could not get schema information for LDAP server.
E pamundur marrja e informacioneve të skemës për serverin LDAP.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:5
9.
LDAP server did not respond with valid schema information.
Serveri LDAP nuk përgjigjet me informacion të vlefshëm skeme.
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:6
10.
Could not remove address book.
E pamundur heqja e rubrikës.
Translated by Laurent Dhima on 2008-09-22
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:7
110 of 4423 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laurent Dhima, Lulzim, Vilson Gjeci, m_loginname.