Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 4423 results
1.
This address book could not be opened.
Denne adresseboken kunne ikke åpnes.
Translated by Kjartan Maraas on 2008-10-16
Suggestions:
Klarte ikkje opna denne adresseboka.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-10-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:1
2.
This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down.
Adresseboktjeneren din er ikke tilgjengelig eller tjenernavnet er kanskje stavet feil. Eller så kan nettverkstilkoblingen din være slått av.
Translated by Kjartan Maraas on 2008-10-16
Suggestions:
Det er ikkje mogleg å nå fram til denne adresseboktenaren eller så er tenarnamnet feilstava, eller nettverkstilkoplinga di kan vera nede.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-10-20
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4123
3.
Failed to authenticate with LDAP server.
Kunne ikke autentisere mot LDAP-tjener.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
Klarte ikkje å autentisera mot IMAP-tenar.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
4.
Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on.
Sjekk at passordet er stavet riktig og at bruker en støttet innloggingsmetode. Husk at mange passord skiller mellom små og store bokstaver, pass på at «Caps Lock»-knappen ikke er på.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
Kontroller at passordet er skrive rett og at du brukar ein påloggingsmetode som er støtta. Hugs at mange passord er kjenslevare for små og store bokstavar. Sjå etter om Caps Lock er på.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
5.
This address book server does not have any suggested search bases.
Denne adresseboktjeneren har ingen foreslått søkebase.
Translated by Kjartan Maraas on 2008-10-16
Suggestions:
Denne adresseboktenaren har ikkje nokon tilrådd søkjebase.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-10-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:3
6.
This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases.
Denne LDAP-tjeneren bruker kanskje en gammel versjon av LDAP som ikke støtter denne funksjonaliteten eller så er den satt opp feil. Spør din administrator for støttede søkebaser.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
LDAP-tenaren brukar kanskje ein gamal LDAP-versjon som ikkje støttar denne funksjonen. Han kan óg vera feil stilt inn. Spør din systemansvarlege om støtta søkjebasar.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/e-util/e-misc-utils.c:4172
7.
This server does not support LDAPv3 schema information.
Denne tjeneren støtter ikke LDAPv3 schema-informasjon.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
Denne tenaren støttar ikkje LDAPv3-skjemainformasjon.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:4
8.
Could not get schema information for LDAP server.
Kunne ikke hente schema-informasjon fra LDAP-tjener.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
Kunne ikkje henta skjemainformasjon om LDAP-tenaren.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:5
9.
LDAP server did not respond with valid schema information.
LDAP-tjener svarte ikke med gyldig schema-informasjon.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-18
Suggestions:
LDAP-tenaren svarte ikkje med gyldig skjemainformasjon.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:6
10.
Could not remove address book.
Kunne ikke fjerne adressebok.
Translated by Kjartan Maraas on 2008-10-16
Suggestions:
Klarte ikkje å fjerna adresseboka.
Norwegian Nynorsk evolution in Ubuntu Saucy package "evolution" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-10-20
Located in ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:7
110 of 4423 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ari Börde Kröyer, Audun Sæther, Håvard Berland, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Rune C. Akselsen, Åka Sikrom.