Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
110 of 27 results
170.
Paste contacts from the clipboard
Enganxa els contactes del porta-retalls
Translated by David Planella on 2010-05-19
Located in ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:690
192.
Callback Phone
Telèfon de retorn de trucada
Translated by Carles on 2009-08-31
Located in ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
319.
An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program:

%s

Are you sure you want to run this program?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Està a punt d'activar-se un recordatori del calendari de l'Evolution, el qual està configurat per executar el programa següent:

%s

Segur que voleu executar-lo?
Translated by Carles on 2009-08-31
Located in ../src/calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2116
354.
_Save Changes
Al_ça els canvis
Translated by Carles on 2009-08-31
In upstream:
De_sa els canvis
Suggested by David Planella on 2010-11-28
Located in ../src/calendar/calendar.error.xml.h:30
1433.
Saving message to Outbox.
S'està desant el missatge a la safata d'eixida.
Translated by Gil Forcada on 2011-10-19
Located in ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:36
1651.
Do not add signature delimiter
No afiges el delimitador de signatura
Translated by David Planella on 2010-05-19
In upstream:
No afegisques el delimitador de signatura
Suggested by David Planella on 2010-11-28
Located in ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
1666.
Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list and folders.
Habiliteu-ho per utilitzar la tecla d'espai per desplaçar-se en la previsualització dels missatges, en la llista dels missatges i en la de les carpetes.
Translated by David Planella on 2010-05-19
Located in ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
1678.
Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: "0" - Never load images off the net. "1" - Load images in messages from contacts. "2" - Always load images off the net.
Carrega imatges per a missatges HTML a través de l'HTTP(S). Els valors possibles són: «0» - mai carreguis imatges de la xarxa, «1»- carrega imatges dels contactes, «2» - carrega sempre les imatges de la xarxa.
Translated by Carles on 2009-08-31
Located in ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
1725.
Whether sort threads based on latest message in that thread
Si s'han d'ordenar els fils basant-se en el seu l'últim missatge
Translated by Carles on 2009-08-31
Located in ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
1726.
This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a restart.
Este paràmetre especifica si els fils s'ordenaran basant-se en el darrer missatge de cadascun d'ells, o bé segons la data del missatge. Haureu de reiniciar l'Evolution perquè els canvis tinguen efecte.
Translated by Carles on 2009-08-31
Located in ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Carles, David Planella, Gil Forcada, Pau Iranzo, Xavi Ivars.