Translations by Primoz Princic

Primoz Princic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
7.
Tried to modify contact '%s' with out of sync revision
2014-01-23
Poskus spreminjanja stika '%s' z neusklajeno različico
191.
The library was built without phone number support.
2014-01-23
Knjižnica je zgrajena brez podpore za telefonske številke.
192.
The phone number parser reported an yet unkown error code.
2014-01-23
Razčlenjevalnik telefonskih številk poroča o še neznani kodi napake.
194.
Invalid country calling code
2014-01-23
Neveljavna klicna številka države
195.
Remaining text after the country calling code is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos za kodo države je prekratek, da bi bil lahko telefonska številka.
196.
Text is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos je prekratek za telefonsko številko
197.
Text is too long for a phone number
2014-01-23
Vnos je predolg za telefonsko številko
200.
Unable to connect to '%s':
2014-01-23
Ni mogoče vzpostaviti povezave z/s '%s':
201.
Error introspecting unknown summary field '%s'
2014-01-23
Napaka pregleda neznanega polja povzetka '%s'
203.
Invalid contact field '%d' specified in summary
2014-01-23
V povzetku je določeno neveljavno polje stika '%d'
204.
Contact field '%s' of type '%s' specified in summary, but only boolean, string and string list field types are supported
2014-01-23
V povzetku je navedeno polje stika '%s' vrste '%s', vendar so podprte le vrste polj boolean, string in string list.
205.
Full search_contacts are not stored in cache. vcards cannot be returned.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato zapisov vcard ni mogoče vrniti.
206.
Query contained unsupported elements
2014-01-23
Poizvedba je vsebovala nepodprte predmete
207.
Invalid Query
2014-01-23
Neveljavna poizvedba
208.
Full search_contacts are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
210.
Full vcards are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polne vizitke vcard niso shranjene v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
211.
Unable to remove the db file: errno %d
2014-01-23
Datoteke podatkovne zbirke ni mogoče odstraniti: številka napake je %d
234.
Object is out of sync
2014-01-23
Predmet ni usklajen
402.
Execution of filter '%s' failed:
2014-01-23
Uveljavljanje filtra '%s' je spodletelo:
403.
Error parsing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka razčlenjevanja filtra '%s': %s: %s
404.
Error executing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka filtriranja '%s': %s: %s
448.
No quota information available for folder '%s'
2014-01-23
Podatki količinske omejitve za mapo '%s' niso na voljo.
449.
No destination folder specified
2014-01-23
Ciljna mapa ni določena
450.
Unable to move junk messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti neželenih sporočil
451.
Unable to move deleted messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti izbrisanih sporočil
456.
Error writing to cache stream
2014-01-23
Napaka med pisanjem v predpomnilnik pretoka
457.
Alert from IMAP server %s: %s
2014-01-23
Opozorilo IMAP strežnika %s: %s
486.
Error retrieving quota information
2014-01-23
Napaka pridobivanja podatkov količinske omejitve
487.
Search failed
2014-01-23
Iskanje je spodletelo
493.
IMAP server does not support quotas
2014-01-23
Strežnik IMAP ne podpira količinskih omejitev
530.
Host lookup '%s' failed. Check your host name for spelling errors.
2014-01-23
Poizvedba gostitelja '%s' je spodletela. Preverite napake v črkovanju imena gostitelja.
531.
Host lookup '%s' failed: %s
2014-01-23
Iskanje gostitelja '%s' je spodletelo: %s
534.
Name lookup failed. Check your host name for spelling errors.
2014-01-23
Poizvedba imena je spodletela. Preverite napake v črkovanju imena gostitelja.
536.
Could not connect to '%s:%s':
2014-01-23
Ni se mogoče povezati z odjemalcem '%s:%s':
809.
This option will connect to the NNTP server anonymously, without authentication.
2014-01-23
Ta možnost bo vzpostavila anonimno povezavo s strežnikom NNTP brez vsakršne overitve.
865.
Could not parse arguments
2014-01-23
Ni mogoče razčleniti argumentov
866.
Could not create pipe to '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče ustvariti cevi do programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
867.
Could not fork '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče razvejiti programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
869.
'%s' exited with signal %s: mail not sent.
2014-01-23
program '%s' je zaključen s signalom %s: elektronska pošta ni poslana.
870.
Could not execute '%s': mail not sent.
2014-01-23
Ni mogoče izvesti '%s': elektronska pošta ni poslana.
871.
'%s' exited with status %d: mail not sent.
2014-01-25
program '%s' je zaključen s stanjem %d: elektronska pošta ni poslana.
939.
No backend factory for hash key '%s'
2014-01-23
Ni imena ozadnjega programa v ključu razpršila '%s'
945.
Data source '%s' does not support OAuth 2.0 authentication
2014-01-23
Podatkovni vir '%s' ne podpira overitve OAuth 2.0.
992.
SSL certificate for host '%s', used by address book '%s', is not trusted. Do you wish to accept it?
2014-01-25
Potrdilo SSL za gostitelja '%s' za imenik '%s' ni določeno kot varno. Ali ga vseeno želite prejeti?
993.
SSL certificate for host '%s', used by calendar '%s', is not trusted. Do you wish to accept it?
2014-01-25
Potrdilo SSL za gostitelja '%s' za koledar '%s' ni določeno kot varno. Ali ga vseeno želite prejeti?
994.
SSL certificate for host '%s', used by memo list '%s', is not trusted. Do you wish to accept it?
2014-01-25
Potrdilo SSL za gostitelja '%s' za seznam opomnikov '%s' ni določeno kot varno. Ali ga vseeno želite prejeti?
995.
SSL certificate for host '%s', used by task list '%s', is not trusted. Do you wish to accept it?
2014-01-25
Potrdilo SSL za gostitelja '%s' za seznam nalog '%s' ni določeno kot varno. Ali ga vseeno želite prejeti?
1105.
Key Encipherment
2014-01-25
Šifriranje ključa
1106.
Data Encipherment
2014-01-25
Šifriranje podatkov
1121.
The signing certificate authority is not known.
2014-01-25
Podpisni pooblastitelj potrdil ni poznan.