Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 956 results
1.
Bad block %u out of range; ignored.
2008-01-16
Bloc erroni %u fora dels límits; s'ignorarà.
2.
while sanity checking the bad blocks inode
2008-01-16
en comprovar l'estat del node-i de blocs erronis
3.
while reading the bad blocks inode
2008-01-16
en llegir el node-i de blocs erronis
4.
while trying to open %s
2008-01-16
en intentar obrir %s
5.
while trying popen '%s'
2008-01-16
en intentar popen en «%s»
6.
while reading in list of bad blocks from file
2008-01-16
en llegir la llista de blocs erronis del fitxer
7.
while updating bad block inode
2008-01-16
en actualitzar el node-i de block erronis
8.
Warning: illegal block %u found in bad block inode. Cleared.
2008-01-16
Avís: s'ha trobat el bloc invàlid %u en el node-i de blocs erronis. S'ha esborrat.
9.
Error reading block %lu (%s) while %s.
2008-01-16
S'ha produït un error en llegir el bloc %lu (%s) mentre %s.
10.
Error reading block %lu (%s).
2008-01-16
S'ha produït un error en llegir el bloc %lu (%s).
11.
Ignore error
2008-01-16
Ignora l'error
12.
Force rewrite
2008-01-16
Força la rescriptura
13.
Error writing block %lu (%s) while %s.
2008-01-16
S'ha produït un error en escriure el bloc %lu (%s) mentre %s.
14.
Error writing block %lu (%s).
2008-01-16
S'ha produït un error en escriure el bloc %lu (%s).
15.
empty dirblocks
2008-01-16
blocs de directori buits
16.
empty dir map
2008-01-16
mapa de directori buit
17.
Empty directory block %u (#%d) in inode %u
2008-01-16
El bloc de directori %u (#%d) en el node-i %u és buit
18.
%s: %s filename nblocks blocksize
2008-01-16
%s: %s fitxer nblocs midadelbloc
19.
Illegal number of blocks!
2008-01-16
Nombre de blocs invàlid
20.
Couldn't allocate block buffer (size=%d)
2008-01-16
No s'ha pogut assignar el bloc del búfer (mida=%d)
21.
Usage: %s disk
2008-01-16
Forma d'ús: %s disc
22.
BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.
2008-01-16
L'ioctl BLKFLSBUF no està implementat. No es poden buidar els búfers.
23.
Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device
2008-01-16
Forma d'ús: %s [-F] [-I blocs_del_búfer_del_node_i] dispositiu
24.
while opening %s for flushing
2008-01-16
en obrir %s per a buidar-lo
25.
while trying to flush %s
2008-01-16
en intentar buidar %s
26.
while opening inode scan
2008-08-24
en obrir l'escaneig de nodes-i
2008-01-16
27.
while getting next inode
2008-01-16
en obtenir el node-i següent
28.
%u inodes scanned.
2008-08-24
%u nodes-i escanejats.
2008-01-16
29.
reading journal superblock
2008-08-24
s'està llegint el súperbloc del registre de transaccions
2008-01-16
30.
%s: no valid journal superblock found
2008-08-24
%s: no s'ha trobat cap súperbloc del registre de transaccions vàlid
2008-01-16
31.
%s: journal too short
2008-08-24
%s: el registre de transaccions és massa curt
2008-01-16
32.
%s: recovering journal
2008-08-24
%s: recuperació del registre de transaccions
2008-01-16
33.
%s: won't do journal recovery while read-only
2008-08-24
%s: no es recuperarà el registre de transaccions mentre sigui de només lectura
2008-01-16
34.
while trying to re-open %s
2008-01-16
en intentar tornar a obrir %s
35.
aextended attribute
2008-01-16
aatribut ampliat
36.
Aerror allocating
2008-08-24
Aerror en la ubicació
2008-01-16
Aerror en l'assignació
2008-01-16
Aerror en l'assignació
37.
bblock
2008-01-16
bbloc
38.
Bbitmap
2008-01-16
BMapa de bits
39.
ccompress
2008-01-16
ccompressió
40.
Cconflicts with some other fs @b
2008-08-24
Centra en conflicte amb algun altre @b del sistema de fitxers
2008-01-16
Centra en conflicte amb algun altre sistema de firxers @b