Translations by Gábor Udvari

Gábor Udvari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
~
A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s
2011-04-02
Hiba történt az aláírás ellenőrzése közben. A tároló nem frissült, és az előző index fájl lesz használva. GPG hiba: %s: %s
66.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” feladatra
67.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” regexhez
70.
[Not candidate version]
2011-04-02
[Nem kiadásra jelölt verzió]
74.
Package '%s' has no installation candidate
2011-04-02
„%s” csomagnak nincs kiadásra jelölt verziója
75.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2011-04-02
A virtuális csomagokat, mint a(z) „%s” nem lehet eltávolítani
78.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” helyett
80.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2011-04-02
„%s” kihagyása, nincs telepítve, és csak frissítések vannak lekérdezve.
84.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) lett kijelölve „%s” helyett
85.
Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) verzió lett kijelölve a(z) „%s” csomagból a(z) „%s” csomag miatt
120.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2011-04-02
A következő csomag eltűnt a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
A következő csomagok eltűntek a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
130.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2011-04-02
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
131.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2011-04-02
%lu csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség.
%lu csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség.
142.
%s set to automatically installed.
2011-04-02
%s automatikusan telepítettként lett megjelölve.
150.
Downloading %s %s
2011-04-02
Letöltés %s %s
178.
Changelog for %s (%s)
2011-04-02
Változási napló a(z) %s (%s)
255.
Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)
2011-04-02
Nem sikerült a „gpgv” parancsot végrehajtani az aláírás ellenőrzéséhez (telepítve van a gpgv?)
260.
Empty files can't be valid archives
2011-04-02
Az üres fájlok biztosan nem érvényes csomagok
281.
Can not read mirror file '%s'
2011-04-02
A(z) „%s” tükörfájl nem olvasható
283.
[Mirror: %s]
2011-04-02
[Tükör: %s]
388.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2011-04-02
Nem lehetett kettőzni a(z) %i fájl leírót
390.
Unable to close mmap
2011-04-02
Nem lehet bezárni az mmapot
391.
Unable to synchronize mmap
2011-04-02
Nem lehet szinkronizálni az mmapot
395.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a(z) %lu byte korlátot már elérte.
396.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a felhasználó letiltotta az automatikus emelést.
411.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2011-04-02
Szintaxis hiba %s:%u: a törlési parancs egy beállítási fát vár el argumentumként
428.
Problem closing the gzip file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s gzip fájl bezárásakor
433.
List of files can't be created as '%s' is not a directory
2011-04-02
A fájlok listáját nem lehetett létrehozni, mert „%s” nem egy könyvtár
434.
Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nem szabályos fájl
435.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nincs fájlkiterjesztése
436.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert érvénytelen fájlkiterjesztése van
442.
Could not open file descriptor %d
2011-04-02
Nem lehetett a(z) %d fájl leírót megnyitni
447.
Problem closing the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl bezárása közben
448.
Problem renaming the file %s to %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl %s fájlra átnevezésekor
449.
Problem unlinking the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl törlésekor
480.
Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] feldolgozhatatlan)
481.
Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([beállítás] túl rövid)
482.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem érvényes hozzárendelés)
483.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] nem tartalmaz kulcsot)
484.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)
2011-04-02
Helytelenül formázott a(z) %lu sor a(z) %s forráslistában ([%s] kulcsnak nincs %s értéke)
494.
Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details. (%d)
2011-04-02
Nem lehetett a(z) „%s” közvetlen beállítását végrehajtani. A részletekért lásd a man 5 apt.conf oldalt az APT::Immediate-Configure címszó alatt. (%d)
501.
Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
2011-04-02
Néhány jegyzék fájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
502.
List directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial lista könyvtár hiányik.
503.
Archives directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial archívum könyvtár hiányik.
504.
Unable to lock directory %s
2011-04-02
%s könyvtár lezárása sikertelen
535.
Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
2011-04-02
„%s” bejegyzés nem található a kiadási fájlban (Rossz sources.list bejegyzés vagy helytelenül formázott fájl)
536.
Unable to find hash sum for '%s' in Release file
2011-04-02
Nem található a(z) „%s” ellenőrző összege a kiadási fájlban
539.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2011-04-02
Ütköző disztribúció: %s (várt %s helyett %s érkezett)
549.
Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s
2011-04-02
Hibás „Érvényesség” bejegyzés a(z) %s kiadási fájlban
550.
Invalid 'Date' entry in Release file %s
2011-04-02
Hibás „Dátum” bejegyzés a(z) %s kiadási fájlban