Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
1.
Install <string/>
2012-06-20
Инсталирај <string/>
2.
Invalid compressed data
2012-02-23
Неисправни сажети подаци
7.
The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML document.
2011-01-02
Не могу да рашчланим датотеку „%s“ зато што не представља исправно обликован ХМЛ документ.
8.
The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files is not a well-formed XML document.
2011-01-02
Не могу да рашчланим датотеку „%s“ зато што једна или више њених укључених датотека не представља исправно обликован ХМЛ документ.
11.
Indexed
2011-07-16
Индекс
2011-04-03
Индексиран
12.
Whether the document content has been indexed
2011-07-16
Да ли је садржај документа индексиран или није
2011-04-03
Да ли је садржај документа индексиран
14.
The URI which identifies the document
2011-07-16
Адреса која одређује документ
2011-04-03
Адреса која одређује овај документ
15.
Search results for “%s”
2011-12-09
Резултати претраге за „%s“
16.
No matching help pages found in “%s”.
2011-07-16
Нисам пронашао одговарајућу страницу помоћи у „%s“.
2011-04-03
Није пронађена одговарајућа страница помоћи у „%s“.
17.
No matching help pages found.
2011-07-16
Нисам пронашао одговарајућу страницу помоћи.
2011-04-03
Није пронађена одговарајућа страница помоћи.
20.
The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page.
2011-01-02
Не могу да рашчланим датотеку „%s“ зато што не представља исправно обликовану инфо страницу.
22.
A YelpView instance to control
2012-02-23
Пример Јелп прегледа за управљање
23.
Bookmarks
2011-01-02
Обележавачи
28.
Clear the search text
2011-07-16
Очисти текст претраге
2011-04-03
Брише текст за претрагу
29.
Bookmark this page
2011-04-03
Обележите ову страницу
30.
Remove bookmark
2011-07-16
Уклони обележивач
2011-04-03
Уклоните обележивач
31.
Search for “%s”
2012-02-23
Претрага за „%s“
44.
Database filename
2011-07-16
База података
2011-04-03
Име датотеке базе података
45.
The filename of the sqlite database
2011-07-16
Назив датотеке скулајт базе података
2011-04-03
Име датотеке скулајт базе података
48.
The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid.
2012-02-23
ХСЛТ страница стила „%s“ недостаје или је неисправна.
2011-12-09
HSLT страница стила „%s“ недостаје или је неисправна.
49.
No href attribute found on yelp:document
2012-02-23
Нисам нашао хреф атрибут у yelp:document-у
2011-01-02
Нисам нашао „href“ атрибут у „yelp:document“-у
50.
Out of memory
2011-01-02
Нема више меморије
70.
You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit.
2011-12-09
Немате инсталиран Пакет аранжман. Везе инсталације пакета захтевају Пакет аранжман.
74.
_Install Packages
2012-02-23
_Инсталирај пакете
85.
See all search results for “%s”
2012-02-23
Погледај све резултате претраге за „%s“
101.
Show Text _Cursor
2011-07-16
Прикажи текстуални _курсор
104.
_Go
2011-01-02
С_траница
105.
_Bookmarks
2011-01-02
О_бележавачи
106.
_New Window
2011-01-02
Нови про_зор
109.
_Add Bookmark
2011-01-02
_Додај обележавач
115.
Read Link _Later
2012-02-23
_Касније прочитај везу
116.
Find:
2011-12-09
Нађи: