Translations by Dimitar Dimitrov

Dimitar Dimitrov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
Primary Desktop
2012-04-26
Основен работен плот
~
All Desktops
2012-04-26
Всички работни плотове
~
Panel Opacity for Maximized Windows Toggle.
2012-04-26
Прозрачността се превключва за максимизирани прозорци.
~
Experimental
2011-08-31
Експериментални
~
Behaviour
2011-08-31
Поведение
1.
Home
2012-04-26
Домашна папка
2.
Home screen
2012-04-26
Домашен екран
5.
Categories
2011-08-31
Категории
7.
Rating
2011-08-31
Рейтинг
9.
Sorry, there is nothing that matches your search.
2012-04-26
Съжаляваме, няма нищо, което да отговаря на вашето търсене.
15.
Type your command
2012-04-26
Напишете вашата команда
20.
Show Desktop
2011-08-31
Показване на работния плот
24.
Waiting to install
2012-04-26
Изчакване за инсталиране
38.
Small touch-based grab handles to move and resize a window
2012-04-26
Малки чувствителни на допир дръжки за местене и преоразмеряване на прозорец
39.
Toggle Handles
2012-04-26
Превключване на дръжките
40.
Key to toggle the handles
2012-04-26
Клавиш за превключване на дръжките
41.
Show Handles
2012-04-26
Показване на дръжките
42.
Key to show the handles
2012-04-26
Клавиш за показване на дръжките
43.
Hide Handles
2012-04-26
Скриване на дръжките
44.
Key to hide the handles
2012-04-26
Клавиш за скриване на дръжките
45.
Fade Duration
2012-04-26
Продължителност на избледняването
46.
How long the fade should last
2012-04-26
Колко време трябва да продължи избледняването
49.
Alpha
2012-04-26
Прозрачност
51.
Fade Time
2012-04-26
Време за изчезване
55.
Dash
2012-04-26
Dash
62.
Key to show the HUD
2012-04-26
Клавиш за показване на HUD
72.
Background Color
2012-04-26
Цвят на фона
98.
Autohide
2011-08-31
Автоматично скриване
106.
Left Edge
2012-04-26
Ляв край
107.
Top Left Corner
2012-04-26
Горен ляв ъгъл
139.
Blink
2011-08-31
Мигане
186.
Keyboard Shortcuts
2012-04-26
Клавишни комбинации
191.
+ 1 to 9
2012-04-26
+ 1 до 9
193.
+ Shift + 1 to 9
2012-04-26
+ Shift + 1 до 9
203.
Ctrl + Tab
2012-04-26
Ctrl + Tab
204.
Moves the focus.
2012-04-26
Премества фокуса.
208.
HUD & Menu Bar
2012-04-26
HUD & Menu Bar
211.
Opens the indicator menu.
2012-04-26
Отваря менюто на индикатора.
212.
Moves focus between indicators.
2012-04-26
Премества фокуса между индикаторите.
214.
Switching
2012-04-26
Превключване
222.
Windows
2012-04-26
Прозорци
224.
Minimises all windows.
2012-04-26
Минимизира всички прозорци.
225.
Maximises the current window.
2012-04-26
Максимизира текущия прозорец.
232.
Ctrl + Alt + Num
2012-04-26
Ctrl + Alt + Num
251.
Filter results
2011-08-31
Филтриране на резултатите