Translations by Naglis

Naglis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
1.
Configure and manage your Ubuntu One account
2011-04-03
Konfigūruokite ir tvarkykite savo Ubuntu One paskyrą
3.
Always in sync
2011-09-14
Sinchronizuoti visąlaik
13.
Connect to Ubuntu One
2011-09-14
Prisijungti prie „Ubuntu One“
2011-03-26
Prisijungti prie Ubuntu One
16.
There was a problem while retrieving the credentials.
2011-03-26
Įvyko klaida gaunant prisijungimo duomenis.
17.
View your personal details and service summary
2011-08-12
Peržiūrėti Jūsų asmeninius duomenis bei paslaugų suvestinę
18.
Welcome to Ubuntu One!
2011-09-14
Sveiki paleidę „Ubunu One“!
2011-05-01
Sveiki paleidę Ubunu One!
19.
The information could not be retrieved. Maybe your internet connection is down?
2011-04-03
Nepavyko gauti informacijos. Galbūt sutriko Jūsų interneto ryšys?
2011-03-26
Nepavyko gauti informacijos? Galbūt sutriko Jūsų interneto ryšys?
20.
The settings could not be changed, previous values were restored.
2011-03-26
Nuostatų pakeisti nepavyko, grąžintos buvusios reikšmės.
21.
Are you sure you want to remove this device from Ubuntu One?
2011-05-01
Ar tikrai norite pašalinti šį įrenginį iš Ubuntu One?
22.
The device could not be removed.
2011-05-01
Nepavyko pašalinti įrenginio.
2011-05-01
2011-05-01
Nepavyko pašalinti atjungti įrenginio.
27.
The devices connected with your personal cloud are listed below.
2011-05-01
Įrenginiai, sujungti su Jūsų asmeniniu debesimi, yra išvardinti žemiau.
30.
<i>%(package_name)s</i> could not be installed
2011-05-01
Nepavyko įdiegti <i>%(package_name)s</i>
31.
Sync another folder with your cloud
2011-09-14
Sinchronizuoti kitą aplanką su Jūsų debesimi
33.
My personal folders
2011-09-14
Mano asmeniniai aplankai
36.
Manage your cloud folders
2011-05-01
Tvarkyti aplankus, esančius Jūsų debesyje
43.
Select which folders from your cloud you want to sync with this computer
2011-09-14
Pasirinkite, kuriuos aplankus iš savo debesies norite sinchronizuoti su šiuo kompiuteriu
2011-03-26
Pasirinkite, kuriuos aplankus iš savo debesies norite sinchronizuoti su šiuo kompiuteriu.
44.
Connect
2011-05-01
Prisijungti
45.
Connect the file sync service with your personal cloud
2011-08-06
Sujungti failų sinchronizacijos paslaugą su Jūsų asmeniniu debesimi
46.
File Sync is disabled.
2011-05-01
Failų sinchronizacija išjungta.
47.
Disconnect
2011-05-01
Atsijungti
48.
Disconnect the file sync service from your personal cloud
2011-08-06
Atjungti failų sinchronizacijos paslaugą nuo Jūsų asmeninio debesies
50.
Enable
2011-05-01
Įgalinti
51.
Enable the file sync service
2011-05-01
Įgalinti failų sinchronizacijos paslaugą
52.
File Sync error.
2011-05-01
Failų sinchronizacijos klaida.
54.
Restart
2011-05-01
Paleisti iš naujo
55.
Restart the file sync service
2011-05-01
Paleisti failų sinchronizacijos paslaugą iš naujo
56.
File Sync
2011-05-01
Failų sinchronizacija
57.
Start
2011-05-01
Pradėti
58.
Start the file sync service
2011-09-15
Paleisti failų sinchronizacijos paslaugą
59.
File Sync starting...
2011-09-14
Pradedama failų sinchronizacija...
60.
Stop
2011-05-01
Sustabdyti
61.
Stop the file sync service
2011-05-01
Sustabdyti failų sinchronizacijos paslaugą
62.
File Sync is stopped.
2011-09-14
Failų sinchronizacija sustabdyta.
63.
File Sync in progress...
2011-08-06
Vyksta failų sinchronizacija...
64.
%(free_space)s available storage
2011-09-15
%(free_space)s prieinamos vietos talpykloje
69.
Hi %(user_display_name)s
2011-08-12
Sveiki, %(user_display_name)s
73.
You need to install the package <i>%(package_name)s</i> in order to enable more sync services.
2011-05-01
Jei norite įgalinti daugiau sinchronizacijos paslaugų, reikia įdiegti paketą <i>%(package_name)s</i>.
74.
Install the %(plugin_name)s for the sync service: %(service_name)s
2011-09-14
Įdiegti %(plugin_name)s, skirtą sinchronizacijos paslaugai: %(service_name)s
75.
Installation of <i>%(package_name)s</i> in progress
2011-05-01
Vykdomas <i>%(package_name)s</i> diegimas
82.
Loading...
2011-04-03
Įkeliama…
89.
Devices
2011-05-01
Įrenginiai
93.
%(app_name)s Control Panel
2011-05-01
%(app_name)s valdymo skydelis
94.
Purchased Music
2011-03-26
Įsigyta muzika
95.
My folders
2011-03-26
Mano aplankai