Translations by Gediminas Paulauskas

Gediminas Paulauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
4.
If you need to know more about Ubuntu One, then please go to {support_url}
2013-03-07
Jei norite sužinoti daugiau apie Ubuntu One, aplankykite {support_url}
5.
No, continue setting up
2013-03-07
Ne, tęsti konfigūravimą
6.
You can restart the setup process at any time by clicking on Ubuntu One in your menu.
2013-03-07
Galite bet kada pradėti konfigūravimą iš naujo, paspaudę ant „Ubuntu One“ jūsų meniu.
7.
Are you sure you want to cancel setting up Ubuntu One?
2013-03-07
Ar tikrai norite nutraukti „Ubuntu One“ konfigūravimą?
8.
Yes, I want to cancel
2013-03-07
Taip, noriu nutraukti
9.
These are the folders in your cloud. Select the ones you want to sync with this computer.
2013-03-07
Tai aplankai, esantys Jūsų saugykloje. Pasirinkite, kuriuos norite sinchronizuoti su šiuo kompiuteriu.
2013-03-07
Tai aplankai, esantys jūsų debesyje. Pasirinkite, kuriuos norite sinchronizuoti su šiuo kompiuteriu.
10.
Syncing the cloud to your computer
2013-03-07
Sinchronizuojama saugykla su Jūsų kompiuteriu
2013-03-07
Sinchronizuojamas debesis su jūsų kompiuteriu
11.
Okay! Now it's time to choose which folders on this computer you would like to sync to the cloud.
2013-03-07
Gerai! Dabar laikas pasirinkti, kuriuos aplankus, esančius šiame kompiuteryje, norite sinchronizuoti su saugykla.
2013-03-07
Gerai! Dabar laikas pasirinkti, kuriuos aplankus, esančius šiame kompiuteryje, norite sinchronizuoti į debesį.
12.
Syncing your computer with the cloud
2013-03-07
Sinchronizuojamas Jūsų kompiuteris su saugykla
2013-03-07
Sinchronizuojamas jūsų kompiuteris su debesiu
14.
Thunderbird plug-in
2011-12-06
„Thunderbird“ įskiepis
15.
Copy link
2013-03-07
Kopijuoti
2013-03-07
Kopijuoti nuorodą
21.
Are you sure you want to remove this device from Ubuntu One?
2013-03-07
Ar tikrai norite pašalinti šį įrenginį iš „Ubuntu One“?
23.
Manage devices registered with your personal cloud
2013-03-07
Tvarkyti įrenginius, registruotus Jūsų asmeninėje saugykloje
2011-12-06
Tvarkyti įrenginius, registruotus Jūsų asmeniniame debesyje
24.
This device
2013-03-07
Šis įrenginys
25.
Go to the web page to manage your other devices
2013-03-07
Kitus įrenginius galite tvarkyti tinklalapyje
27.
The devices connected with your personal cloud are listed below.
2013-03-07
Įrenginiai, sujungti su Jūsų asmenine saugykla, yra išvardinti žemiau.
28.
Edit your services online
2013-03-07
Redaguoti paslaugas tinklalapyje
29.
Edit personal details online
2013-03-07
Redaguoti asmeninius duomenis tinklalapyje
32.
The chosen directory "%(folder_path)s" is not valid. Please choose a folder inside your "%(home_folder)s" directory, and not overlapping with any existing cloud folder.
2013-03-07
Pasirinktas aplankas „%(folder_path)s“ netinkamas. Prašom pasirinkti aplanką, kuris yra Jūsų „%(home_folder)s“ aplanke, ir nepersidengia su jokiu saugykloje esančiu aplanku.
2011-12-06
Pasirinktas aplankas „%(folder_path)s“ neteisingas. Prašom pasirinkti aplanką, kuris yra Jūsų „%(home_folder)s“ aplanke, ir nepersidengia su jokių esamu debesies aplanku.
34.
Shared by %(other_user_display_name)s
2011-12-06
Paviešino %(other_user_display_name)s
35.
Add a folder from this computer
2013-03-07
Pridėti šiame kompiuteryje esantį aplanką
37.
Explore
2013-03-07
Atverti
2011-12-06
Tyrinėti
39.
Sync Locally?
2013-03-07
Sinchronizuoti vietoje?
40.
The contents of your cloud folder will be merged with your local folder "%(folder_path)s" when subscribing. Do you want to subscribe to this cloud folder?
2013-03-07
Užsisakius saugyklos aplanką, jo turinys bus sulietas su Jūsų vietiniu aplanku „%(folder_path)s“. Ar norite užsisakyti šį saugyklos aplanką?
2011-12-06
Jūsų asmeninio debesies aplanko turinys užsisakius bus sulietas su Jūsų vietiniu aplanku „%(folder_path)s“. Ar norite užsisakyti šį debesies aplanką?
41.
Unable to subscribe because "%(folder_path)s" already exists on your device and is not a folder.
2013-03-07
Nepavyko užsakyti, nes „%(folder_path)s“ jau yra šiame įrenginyje, bet nėra aplankas.
42.
Go to the web for public and private sharing options
2013-03-07
Eiti į tinklalapį, kuriame yra viešo ir privataus dalinimosi nustatymai
49.
File Sync is disconnected.
2011-12-06
Failų sinchronizacija atjungta.
53.
File Sync is up-to-date.
2011-12-06
Failų sinchronizacija naujausia.
67.
Get help online
2013-03-07
Gauti pagalbos internete
68.
Get more storage
2013-03-07
Gauti daugiau vietos
70.
Go to the Website
2013-03-07
Eiti į tinklalapį
71.
In Progress
2013-03-07
Vykdomas
78.
Ubuntu One Basic is free, while additional service add-ons may be paid for services.
2013-03-07
„Ubuntu One Basic“ yra nemokama, o papildomos paslaugos gali būti mokamos.
81.
As free software, this programme is distributed without warranty. See the GNU General Public License for more details at {license_link}
2013-03-07
Kaip laisva programinė įranga, ši programa yra platinama nesuteikiant garantijos. Sužinokite daugiau GNU General Public License puslapyje {license_link}
85.
The folders you have selected to sync take over your {quota_total} space. You can remove some folders or add some extra storage.
2013-03-07
Aplankai, kuriuos pasirinkote sinchronizavimui, užima daugiau nei {quota_total} vietos. Galite atžymėti kelis aplankus, arba gauti daugiau vietos talpykloje.
86.
Sync these folders on my computer
2013-03-07
Sinchronizuoti šiuos aplankus iš mano kompiuterio
87.
Space {space_total}
2013-03-07
Talpa {space_total}
92.
Share links
2013-03-07
Dalinimosi nuorodos
96.
[unknown user name]
2011-12-06
[nežinomas naudotojo vardas]
98.
New Share by %s
2013-03-07
Naujas bendrasis katalogas, sukurtas %s
101.
There is no Ubuntu One pairing record.
2011-12-06
Nėra įrašo apie susiejimą su „Ubuntu One“.