Translations by Mantas Kriaučiūnas

Mantas Kriaučiūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
2.
Your services
2012-03-01
Jūsų paslaugos
3.
Always in sync
2012-03-05
Visada sinchronizuojamas
24.
This device
2012-03-07
Šis įrenginys (kompiuteris)
2012-03-01
Šis įrenginys/kompiuteris
26.
Other devices
2012-03-01
Kiti įrenginiai
31.
Sync another folder with your cloud
2012-03-01
Sinchronizuoti kitą aplanką su Jūsų saugykla
35.
Add a folder from this computer
2012-03-01
Pridėti šiame kompiuteryje esanty aplanką
36.
Manage your cloud folders
2012-03-01
Tvarkyti aplankus, esančius Jūsų saugykloje
38.
Name
2012-03-01
Pavadinimas
40.
The contents of your cloud folder will be merged with your local folder "%(folder_path)s" when subscribing. Do you want to subscribe to this cloud folder?
2012-03-01
Jūsų užsisakius saugyklos aplanką jo turinys bus sulietas su Jūsų vietiniu aplanku „%(folder_path)s“. Ar norite užsisakyti šį saugyklos aplanką?
43.
Select which folders from your cloud you want to sync with this computer
2012-03-01
Pasirinkite, kuriuos aplankus iš savo saugyklos norite sinchronizuoti su šiuo kompiuteriu
45.
Connect the file sync service with your personal cloud
2012-03-01
Sujungti failų sinchronizacijos paslaugą su Jūsų asmenine saugykla internete
48.
Disconnect the file sync service from your personal cloud
2012-03-01
Atjungti failų sinchronizacijos paslaugą nuo Jūsų asmeninės saugyklos internete
50.
Enable
2012-02-28
Įjungti
51.
Enable the file sync service
2012-02-28
Įjungti failų sinchronizacijos paslaugą
53.
File Sync is up-to-date.
2012-02-28
Visi failai yra suderinti.
73.
You need to install the package <i>%(package_name)s</i> in order to enable more sync services.
2012-02-28
Jei norite įjungti daugiau sinchronizacijos paslaugų, reikia įdiegti paketą <i>%(package_name)s</i>.
83.
Getting information, please wait...
2012-03-01
Informacija gaunama, palaukite...
88.
Account information
2012-03-01
Naudotojo informacija
90.
Folders
2012-03-01
Aplankai
91.
Settings
2012-03-01
Nustatymai
108.
Please wait
2012-03-01
Palaukite
109.
Personal details
2012-03-01
Asmeninė informacija
113.
Remove
2012-03-01
Pašalinti
115.
Restore
2012-03-01
Atkurti
123.
Connect automatically when computer starts
2012-03-01
Prisijungti automatiškai, pasileidus operacinei sistemai
125.
Apply these settings
2012-03-01
Pritaikyti šiuos nustatymus
126.
Default settings
2012-03-01
Numatytieji nustatymai
127.
File Sync Settings
2012-03-01
Failų sinchronizavimo nustatymai
129.
Limit download speed to
2012-03-01
Riboti atsiuntimo greitį
130.
Limit upload speed to
2012-03-01
Riboti išsiuntimo greitį
131.
Automatically sync all new cloud folders to this computer
2012-03-01
Į šį kompiuterį automatiškai sinchronizuoti visus jūsų saugykloje naujai atsiradusius aplankus
132.
Automatically sync all folders shared with me to this computer
2012-03-01
Į šį kompiuterį automatiškai sinchronizuoti visus jums paviešintus aplankus
137.
Sign in
2012-03-01
Prisijungti