Browsing Nepali translation

18 of 279 results
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
यो केही प्याकेजहरू प्रमाणित गर्न सम्भव थिएन। यो एक क्षणिक नेटवर्क समस्या हुन सक्छ। तपाईं पछि फेरि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ​।
प्रमाणीकृत नभ​एको प्याकेजहरूको सूची लागि तल हेर्नुहोस्।
Translated by Shubham Joshi on 2015-12-16
Reviewed by sarojdhakal on 2015-12-16
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:743
18 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.