Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
271280 of 280 results
271.
Logical Volume Management (LVM) lets Ubuntu treat multiple physical volumes as a single volume.
Type: text
Description
Zarządzanie logicznymi wolumenami (LVM) umożliwia Ubuntu traktowanie wielu fizycznych wolumenów jako pojedynczego wolumenu.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-09-16
Located in ../ubiquity.templates:307001
272.
Logical Volume Management
Type: text
Description
Zarządzanie logicznymi wolumenami
Translated by Stéphane Graber on 2012-10-16
Located in ../ubiquity.templates:292001
273.
Encryption options...
Type: text
Description
Opcje szyfrowania...
Translated by Piotr Stefanczyk on 2012-09-15
Reviewed by Piotr Sokół on 2012-09-15
Located in ../ubiquity.templates:293001
274.
OEM mode (for manufacturers only)
Type: title
Description
Info message displayed when running in OEM mode
Tryb OEM (tylko dla producentów)
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config-check.templates:2001
275.
Prepare for OEM configuration
Type: text
Description
Translators: OEM stands for "Original Equipment Manufacturer", used in
this case to describe an organisation that pre-installs the operating
system on hardware and then sells the result to end users. These strings
will typically only be displayed to OEMs themselves, so you don't have to
worry too much about clarity.
Przygotowanie konfiguracji OEM
Translated by Leon Miklosik on 2012-08-11
Reviewed by GTriderXC on 2013-04-11
In upstream:
Przygotowanie do konfiguracji OEM
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config-udeb.templates:1001
276.
Preparing for OEM configuration...
Type: text
Description
finish-install progress bar item
Przygotowywanie konfiguracji OEM...
Translated by Leon Miklosik on 2012-08-11
Reviewed by GTriderXC on 2013-04-11
In upstream:
Przygotowywanie do konfiguracji OEM...
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config-udeb.templates:2001
277.
Ready for OEM configuration
Type: text
Description
Gotowy do konfiguracji OEM
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
278.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
Type: text
Description
Po uruchomieniu nowego systemu będzie się można zalogować jako użytkownik "oem" z wybranym wcześniej hasłem. Ten użytkownik ma uprawnienia administratora używając polecenia "sudo". Można będzie wtedy wprowadzić dodatkowe wymagane modyfikacje.
Translated by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Reviewed by GTriderXC on 2013-04-11
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
279.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
Type: text
Description
Kiedy system zostanie skonfigurowany zgodnie z potrzebami, należy uruchomić "oem-config-prepare". Spowoduje to usunięcie tymczasowego użytkownika "oem" i zada końcowemu użytkownikowi różne pytania konfiguracyjne przy następnym rozruchu.
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-04-11
In upstream:
Kiedy już system zostanie skonfigurowany zgodnie z potrzebami należy uruchomić "oem-config-prepare". Spowoduje to, że system usunie tymczasowego użytkownika "oem" i zada końcowemu użytkownikowi różne pytania konfiguracyjne przy następnym rozruchu.
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
280.
Removing packages
Type: text
Description
Usuwanie pakietów
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2010-09-07
Located in ../oem-config.templates:2001
271280 of 280 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antoni Kudelski, Bartosz Fenski, GTriderXC, Grzegorz G., Grzegorz Kowalewski, Grzegorz Śliwiński, Kamil Markiewicz, Krzysiek Karolak, Leon Miklosik, Marcin, Marcin Kwidzinski, Michał Kasprzak, Michał Kozal, Naven, Pawel Dyda, Piotr Sokół, Piotr Stefanczyk, Piotr Strębski, Rafał Szalecki, Stéphane Graber, Tomasz Dominikowski, sabeot, vilqn87.