Translations by Dust Kasiyapfumbi

Dust Kasiyapfumbi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
~
Twitter
2012-04-06
Twitter (kedu Dimba)
~
Identi.ca
2012-04-06
Identi.ca
~
Stay connected
2012-04-06
Gara pedyo nevamwe
~
Supported services
2012-04-06
Kunobva matsamba aunga one
~
Facebook
2012-04-06
Bhuku remaface
~
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2012-04-06
Ubuntu ndeye munhu wese, zvisineyi nekuti ndiwe ani uye uri kupi. Uyu ndiwo mudzi wezvatinotenda nekushuwira. Ubuntu inopa unyanzvi kumunhu wese nokuti unogona kushandura ruvara rwezvauri kuita, kana ukuru hwezvinyorwa kuti uone zvakanaka uye mutauro waunoda kushandisa.
4.
Appearance
2012-04-06
Chimiro
6.
Language support
2012-04-06
Mabatirwo endimi dzekushandisa
10.
Firefox web browser
2012-04-06
FireFox
14.
Any questions?
2012-04-06
Kana uine mimbunzo
18.
Your own personal cloud
2012-04-06
Dura rako remuchadenga
20.
Take your music with you
2012-04-06
Mhanzi dzako paunodira
28.
Have fun with your photos
2012-04-06
Ita zvaunoda nemifananidzo yako
39.
Find even more software
2012-04-06
Panedzimwezve nyundo dzeunyanzvi