Translations by Andreas N.

Andreas N. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
Welcome to Ubuntu 12.10
2012-10-18
Velkomen til Ubuntu 12.10
~
The messaging menu gives you an eagle-eye view of incoming messages from all applications and social networks. So you can see straight away when there’s something new to read, regardless of how it arrived.
2012-10-18
Meldingsmenyen viser deg meldingar frå alle program og sosiale nettverk. Slik har du alltid oversikt, uansett kvar meldingane kjem frå.
~
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2012-04-18
I hjartet av Ubuntu sin filosofi er tanken om at datamaskiner er for alle. Med avanserte hjelpeverktøy og innstillingar for farge, tekststorleik og språk, er Ubuntu for alle. Uansett kven du er og kvar du er.
~
Ubuntu comes with the amazing Rhythmbox music player. With advanced playback options and the Ubuntu One music store built in, it’s simple to queue up the perfect songs. And it works great with CDs and portable music players, so you can enjoy all your music wherever you go.
2012-04-02
Med Ubuntu følgjer den imponerande musikkspelaren Rhythmbox. Med avanserte avspelingsalternativ og musikkbutikken Ubuntu One innebygd, er det enkelt å laga den perfekte spelelista. Den fungerer òg utmerka med CD-ar og berbare musikkspelarar, slik at du kan lytte til musikken din uansett kvar du er.
~
Stay connected
2011-10-21
Hald kontakten
~
LibreOffice is a free office suite packed with everything you’ll need to create impressive documents, spreadsheets, and presentations. LibreOffice tries its best to work with other office software, and it uses the OpenDocument standards for far-reaching compatibility.
2011-10-21
LibreOffice er ein gratis kontorpakke med alt du treng for å laga imponerande dokument, rekneark og presentasjonar. LibreOffice gjer sitt beste for å arbeida saman med anna kontorprogramvare, og brukar OpenDocument-formatet for vidstrekt kompabilitet.
~
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
2011-10-21
I hjartet av Ubuntu sin filosofi er tanken om at datamaskiner er for alle. Med avanserte hjelpeverktøy og innstillingar som farge, tekststorleik og språk, er Ubuntu for alle. Uansett kven du er og kvar du er.
~
Identi.ca
2010-09-27
Identi.ca
~
Supported services
2010-09-27
Støtta tenester
~
Facebook
2010-09-27
Facebook
~
Twitter
2010-09-27
Twitter
~
Ubuntu One Music Store
2010-09-27
Ubuntu One musikkbutikk
3.
Customization options
2010-09-27
Alternativ for tilpassing
5.
Assistive technologies
2010-09-27
Hjelpeteknologi
6.
Language support
2010-09-27
Språkstøtte
7.
Make the most of the web
2012-10-08
Få mest mogleg ut av nettet
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
2012-10-08
Med Ubuntu følgjer Firefox, nettlesaren brukt av millionar av menneske. Nettstadar du nyttar ofte, til dømes Facebook eller Gmail, kan festast til skrivebordet for rask tilgang, akkurat som vanlege program på datamaskina.
9.
Included software
2010-09-27
Medfølgjande programvare
10.
Firefox web browser
2011-03-26
Nettlesaren Firefox
2010-09-27
Firefox nettlesar
11.
Supported software
2010-09-27
Støtta programvare
12.
Flash
2010-09-27
Flash
13.
Chromium
2011-04-09
Chromium
14.
Any questions?
2011-10-21
Noko du lurer på?
15.
Check out <a href="http://askubuntu.com/">askubuntu.com</a> for answers to all your Ubuntu questions. There’s a good chance your question will have been answered already and, if not, you’ll find thousands of volunteers eager to help. For more support options, go to <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
2012-10-08
Har du spørsmål om Ubuntu, er <a href="http://askubuntu.com/">askubuntu.com</a> rette staden å gå. Sannsynlegvis har spørsmålet ditt allereie eit svar, og viss ikkje er tusenvis av frivillige klare til å hjelpa deg. For meir hjelp og støtte, gå til <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
16.
Let’s talk Ubuntu
2012-04-02
La oss snakka Ubuntu
17.
I'm installing #Ubuntu!
2012-04-02
Eg installerer #Ubuntu!
18.
Your own personal cloud
2011-10-21
Di personlege nettsky
19.
<a href="https://one.ubuntu.com/services/free/">Ubuntu One</a> gives you 5GB of free cloud storage to access your files, share your photos and <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">stream your music</a> to your computers, tablets and smartphones. Any photo you take appears on all your devices, the instant you take it. Ubuntu One runs on Ubuntu, Windows, Mac, Android, iOS and the web.
2012-10-08
<a href="https://one.ubuntu.com/services/free/">Ubuntu One</a> gjev deg 5 GiB gratis nettlagring for filer, deling av bilete og <a href="https://one.ubuntu.com/services/music/">direkteoverføring av musikk</a> til datamaskiner, nettbrett og mobiltelefonar. Bilete du tek vert overført til dei andre einingane dine med éin gong. Ubuntu One støttar Ubuntu, Windows, Mac, Android, iOS og internett.
20.
Take your music with you
2011-04-09
Ta med musikken din
22.
Rhythmbox Music Player
2011-03-26
Musikkspelaren Rhythmbox
2010-09-27
Rhythmbox musikkavspelar
25.
LibreOffice Writer
2012-04-02
LibreOffice Writer
26.
LibreOffice Calc
2012-04-02
LibreOffice Calc
27.
LibreOffice Impress
2012-04-02
LibreOffice Impress
28.
Have fun with your photos
2011-04-09
Ha det kjekt med bileta dine
29.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2011-10-21
Shotwell er ein praktisk fotohandsamar, med støtte for dei fleste apparat. Kopla til eit kamera eller ein telefon for å overføra bileta dine, så er det enkelt å dela dei og halda dei trygge. Føler du deg kreativ, finn du mange biletprogram i programvaresenteret.
30.
Shotwell Photo Manager
2010-09-27
Shotwell fotobehandling
31.
GIMP Image Editor
2011-04-09
GIMP bilethandsamar
32.
Pitivi Video Editor
2010-09-27
Pitivi videoredigering
39.
Find even more software
2011-04-09
Få meir programvare
40.
Say goodbye to searching the web for new software. With Ubuntu Software Center, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Science, Education and Games, alongside helpful reviews from other users.
2012-10-18
No er det slutt på å søkja på nettet etter nye program. Med Ubuntu programvaresenter kan du enkelt finna og installera ny programvare. Berre skriv kva du leitar etter, eller sjå gjennom kategoriar som vitskap, utdanning og spel, med hjelp frå andre brukarar sine programomtaler.
42.
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
2012-10-18
Den nyaste versjonen av Ubuntu er rask og rik på funksjonar, og gjer datamaskina enklare å bruka enn nokon gong. Her er nokre av dei nye, spennande tinga du bør sjå etter …