Translations by Marian Vasile

Marian Vasile has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 130 results
~
Click to enable Alternative Speed Limits (%1$s down, %2$s up)
2012-04-03
Efectuați clic pentru a activa limitele alternative de viteză (descărcare %1$s, încărcare %2$s)
~
Click to disable Alternative Speed Limits (%1$s down, %2$s up)
2012-04-03
Efectuați clic pentru a dezactiva limitele alternative de viteză (descărcare %1$s, încărcare %2$s)
5.
Sort by _Queue
2012-04-03
Sortare după _coadă
23.
_Queue
2012-04-03
_Coadă
27.
Open _URL…
2012-04-03
Deschide _URL...
28.
Open URL…
2012-04-03
Deschide URL...
29.
Open a torrent
2012-04-03
Deschide un torent
32.
Start _Now
2012-04-03
Por_nește acum
33.
Start torrent now
2012-04-03
Pornește torentul acum
43.
Set _Location…
2012-04-03
Stabiliți _locul
55.
Move to _Top
2012-04-03
Mu_tă pe primul loc
56.
Move _Up
2012-04-03
Mută s_us
57.
Move _Down
2012-04-03
Mută în _jos
58.
Move to _Bottom
2012-04-03
Mută _la coadă
59.
Present Main Window
2012-04-03
Prezintă fereastra principală
61.
Use global settings
2012-04-03
Utilizează configurările globale
68.
Limit _download speed (%s):
2012-04-03
Limitează viteza de _descărcare (%s):
69.
Limit _upload speed (%s):
2012-04-03
Limitează vite_za de încărcare (%s):
72.
_Ratio:
2012-04-03
_Rație
73.
_Idle:
2012-04-03
_Inactiv:
78.
Queued for download
2012-04-03
În așteptare pentru descărcare
79.
Downloading
2012-04-03
Se descarcă
80.
Queued for seeding
2012-04-03
În așteptare pentru încărcare
81.
Seeding
2012-04-03
Sădire
86.
No Torrents Selected
2012-04-03
Nici un torent selectat
96.
%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available)
2012-04-03
%1$s (%2$s%% din %3$s%% disponibili)
97.
%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available); %4$s Unverified
2012-04-03
%1$s (%2$s%% din %3$s%% disponibili); %4$s neverificați
100.
No errors
2012-04-03
Nicio eroare
132.
Flags
2012-04-03
Fanioane
145.
Show _more details
2012-04-03
Arată mai _multe detalii
149.
No updates scheduled
2012-04-03
Nu sunt programate actualizări
150.
Asking for more peers in %s
2012-04-03
Se solicită mai mulți parteneri în %s
151.
Queued to ask for more peers
2012-04-03
La coadă pentru solicitarea de mai mulți parteneri
152.
Asking for more peers now… <small>%s</small>
2012-04-03
Se solicită mai mulți parteneri acum… <small>%s</small>
153.
Tracker had %s%'d seeders and %'d leechers%s %s ago
2012-04-03
Trackerul a avut %s%'d surse complete și %'d surse incomplete acum %s %s
155.
Asking for peer counts in %s
2012-04-03
Se solicită numărarea partenerilor în %s
156.
Queued to ask for peer counts
2012-04-03
La coadă pentru solicitarea numărului partenerilor
157.
Asking for peer counts now… <small>%s</small>
2012-04-03
Se solicită numărarea partenerilor acum... <small>%s</small>
158.
List contains invalid URLs
2012-04-03
Lista conține URL-uri nevalide
159.
Please correct the errors and try again.
2012-04-03
Corectați eroarea și încercați din nou
160.
%s - Edit Trackers
2012-04-03
%s - Editare tracker
161.
Tracker Announce URLs
2012-04-03
Anunț de la tracker pentru URL-uri
162.
To add a backup URL, add it on the line after the primary URL. To add another primary URL, add it after a blank line.
2012-04-03
Pentru a adăuga un URL de rezervă, adăugați-l în prima linie după URL-ul primar. Pentru a adăuga un alt URL primar, adăugați-l după o linie goală.
163.
%s - Add Tracker
2012-04-03
%s - Adăugare tracker
165.
_Announce URL:
2012-04-03
_Anunț URL:
167.
_Add
2012-04-03
_Adaugă
169.
Show _backup trackers
2012-04-03
Arată trac_kerele pentru care există copii de rezervă
172.
File listing not available for combined torrent properties
2012-04-03
Listarea fișierelor nu este disponibilă pentru proprietățile combinate ale torentelor
179.
Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or magnet link.
Once removed, continuing the transfers will require the torrent files or magnet links.
2012-04-03
Odată eliminat, continuarea transferului va necesita fișierul torent sau legătura magnetică.
Odată eliminate, continuarea transferurilor va necesita fișierele torent sau legăturile magnetice.
Odată eliminate, continuarea transferurilor va necesita fișierele torent sau legăturile magnetice.
2012-04-03
Odată eliminat, continuarea tranferului va necesita fișierul torent sau legătura magnetică.
Odată eliminate, continuarea transferurilor va necesita fișierele torent sau legăturile magnetice.