Translations by Jan Friberg

Jan Friberg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
219.
An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might need to install additional plugins to be able to play some types of movies
2013-09-15
En ljud- eller videoström kan inte hanteras på grund av att avkodare saknas. Du kanske behöver installera ytterligare insticksmoduler för att kunna spela vissa typer av filmformat.
220.
This file cannot be played over the network. Try downloading it locally first.
2013-09-15
Den här filen kan inte spelas över nätverket. Försök att ladda ner den lokalt först.
224.
Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly installed.
2013-09-15
Några nödvändiga insticksmoduler saknas. Försäkra dig om att programmet är korrekt installerat.
338.
%lf %%
2013-09-15
%lf %%
340.
%s, %f %%
2013-09-15
%s, %f %%
492.
Recent files
2013-09-15
Senast använda filer
493.
Adds files that have been played to recent files
2013-09-15
Lägger till filer som har spelats till senaste filerna
510.
Screenshot from %s.png
2013-09-15
Skärmbild från %s.png
511.
Screenshot from %s - %d.png
2013-09-15
Skärmbild från %s - %d.png
520.
Take _Screenshot
2013-09-15
Ta en _skärmbild