Translations by Yigit Ates

Yigit Ates has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 84 results
11.
Graphic Interface Design
2010-02-08
Grafik Arayüz Tasarımı
21.
Profiling
2010-02-08
Ayrımlama
23.
Ruby
2010-02-08
Ruby
54.
Viewers
2010-03-23
Görüntüleyiciler
60.
Multimedia
2010-03-23
Çokluortam
67.
Unknown
2010-03-23
Bilinmiyor
68.
For Purchase
2011-03-17
Satın Al
69.
Previous Purchases
2011-03-17
Satın Alınan Uygulamalar
95.
app;application;package;program;programme;suite;tool
2010-03-23
uygulama;paket;program;set;araç
99.
Provided by Debian
2011-04-12
Resmi Debian depoları
2010-07-23
Debian tarafından sağlananlar
102.
If you uninstall %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2010-10-09
Eğer %s paketini silerseniz, gelecek güncelleştirmeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
119.
To install %s, these items must be removed:
2010-09-10
%s öğesini kurmak için şu öğeler kaldırılmalıdır:
2010-09-10
%s öğesini kurmak için şu öğeler kaldırılmalıdır:
2010-09-10
%s öğesini kurmak için şu öğeler kaldırılmalıdır:
2010-09-10
%s öğesini kurmak için şu öğeler kaldırılmalıdır:
2010-09-10
%s öğesini kurmak için şu öğeler kaldırılmalıdır:
121.
If you install %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2010-10-09
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2010-10-09
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2010-10-09
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2010-10-09
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2010-10-09
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2010-09-10
%s paketini kurarsanız, sonraki güncellemeler <b>%s</b> setindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
122.
Installing %s may cause core applications to be removed. Are you sure you want to continue?
2010-09-10
%s paketini kurmak, önemli uygulamaların kaldırılmasına neden olabilir. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
129.
Provided by Ubuntu
2011-04-12
Resmi Ubuntu depoları
133.
Canonical does no longer provide updates for %s in Ubuntu %s. Updates may be available in a newer version of Ubuntu.
2010-10-09
Canonical, artık Ubuntu %s içinde %s için güncelleştirme sunmamaktadır. Güncelleştirmeler Ubuntu'nun yeni sürümlerinde mevcut olabilir.
134.
Canonical provides critical updates for %(appname)s until %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s.
2010-10-09
Canonical %(appname)s için %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s tarihine kadar kritik güncelleştirmeleri sunacaktır.
2010-03-26
Canonical %(appname)s için %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s tarihine kadar kritik güncellemeleri sunacaktır.
135.
Canonical provides critical updates supplied by the developers of %(appname)s until %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s.
2010-10-09
Canonical, %(appname)s için %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s tarihine kadar geliştiriciler tarafından üretilen kritik güncelleştirmeleri sunacaktır.
2010-03-23
Canonical, %(appname)s için %(support_end_month_str)s %(support_end_year)s tarihine kadar geliştiriciler tarafından üretilen kritik güncellemeleri sunar.
137.
Canonical provides critical updates for %s.
2010-10-09
Canonical %s için kritik güncelleştirmeleri sunmaktadır.
2010-03-26
Canonical %s için kritik güncellemeleri sunmaktadır.
138.
Canonical provides critical updates supplied by the developers of %s.
2011-04-12
Canonical, %s paketinin geliştiricileri tarafından temin edilen kritik güncelleştirmeleri sunmaktadır.
2010-10-09
Canonical %s paketinin geliştiricileri tarafından temin edilen kritik güncelleştirmeleri sunmaktadır.
139.
Canonical does not provide updates for %s. Some updates may be provided by the Ubuntu community.
2011-04-12
Canonical, %s için güncelleştirmeleri sunmaz. Bazı güncelleştirmeler Ubuntu topluluğu tarafından sunulabilir.
2010-10-09
Canonical %s için güncelleştirmeleri sunmaz. Bazı güncelleştirmeler Ubuntu topluluğu tarafından sunulabilir.
176.
a few minutes ago
2011-02-20
birkaç dakika önce
177.
%(min)i minute ago
%(min)i minutes ago
2011-02-20
%(min)i dakika önce
2011-02-20
%(min)i dakika önce
2011-02-20
%(min)i dakika önce
2011-02-20
%(min)i dakika önce
2011-02-20
%(min)i dakika önce
178.
%(hours)i hour ago
%(hours)i hours ago
2011-02-20
%(hours)i saat önce
2011-02-20
%(hours)i saat önce
2011-02-20
%(hours)i saat önce
2011-02-20
%(hours)i saat önce
2011-02-20
%(hours)i saat önce
179.
%(days)i day ago
%(days)i days ago
2011-02-20
%(days)i gün önce
2011-02-20
%(days)i gün önce
2011-02-20
%(days)i gün önce