Translations by Volkan Gezer

Volkan Gezer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
100.
To remove %s, these items must be removed as well:
2013-11-05
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu ögeler de kaldırılmalıdır:
102.
If you uninstall %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2013-11-05
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni ögeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
119.
To install %s, these items must be removed:
2013-11-05
%s öğesini kurmak için şu ögeler kaldırılmalıdır:
121.
If you install %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2013-11-05
%s paketini kurarsanız, sonraki güncelleştirmeler <b>%s</b> setindeki yeni ögeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
177.
%(min)i minute ago
%(min)i minutes ago
2013-11-05
%(min)i dakika önce
%(min)i dakika önce
178.
%(hours)i hour ago
%(hours)i hours ago
2013-11-05
%(hours)i saat önce
%(hours)i saat önce
179.
%(days)i day ago
%(days)i days ago
2013-11-05
%(days)i gün önce
%(days)i gün önce
188.
Reinstall Previous _Purchases…
2013-01-18
Önceki _Satın Almaları Yeniden Yükle
189.
_Deauthorize Computer…
2013-01-18
Bilgisayarın Yetkisini _Kaldır
205.
<span weight="bold" font_size="large">New software can’t be installed, because there is a problem with the software currently installed. Do you want to repair this problem now?</span>
2013-01-18
<span weight="bold" font_size="large">Yüklenen geçerli yazılımda bir problem olduğundan, yeni yazılım yüklenemez. Bu problemi şimdi çözmek ister misiniz?</span>
265.
There was a problem posting this review to %s.
There was a problem posting this review to %s.
2013-04-12
Bu değerlendirmenin %s uygulamasına gönderilmesinde bir sorun oluştu.
Bu değerlendirmenin %s uygulamasına gönderilmesinde bir sorun oluştu.
289.
Install %(amount)s Item
Install %(amount)s Items
2013-11-05
%(amount)s Ögeyi Kur
%(amount)s Ögeyi Kur
2013-11-05
Kurulacak Öğe: %(amount)s
%(amount)s Ögeyi Kur
308.
%(amount)s item on “%(machine)s” not on this computer
%(amount)s items on “%(machine)s” not on this computer
2013-11-05
“%(machine)s” üzerindeki %(amount)s öge bu bilgisayarda değil
“%(machine)s” üzerindeki %(amount)s öge bu bilgisayarda değil
2013-11-05
“%(machine)s” üzerindeki %(amount)s öğe bu bilgisayarda değil
“%(machine)s” üzerindeki %(amount)s öge bu bilgisayarda değil
309.
%(amount)s item on this computer not on “%(machine)s”
%(amount)s items on this computer not on “%(machine)s”
2013-11-05
Bu bilgisayardaki %(amount)s öge “%(machine)s” üzerinde değil
Bu bilgisayardaki %(amount)s öge “%(machine)s” üzerinde değil
2013-11-05
Bu bilgisayardaki %(amount)s öğe “%(machine)s” üzerinde değil
Bu bilgisayardaki %(amount)s öge “%(machine)s” üzerinde değil
311.
_Hide %(amount)i technical item_
_Hide %(amount)i technical items_
2013-11-05
%(amount)i teknik _ögeyi _gizle
%(amount)i teknik _ögeyi _gizle
2013-11-05
%(amount)i teknik _öğeyi _gizle
%(amount)i teknik _ögeyi _gizle
312.
_Show %(amount)i technical item_
_Show %(amount)i technical items_
2013-11-05
%(amount)i teknik _ögeyi göster_
%(amount)i teknik _ögeyi göster_
2013-11-05
%(amount)i teknik _öğeyi göster_
%(amount)i teknik _ögeyi göster_
313.
Installed
2014-11-03
Kurulu
334.
Optional add-ons
2013-01-18
İsteğe bağlı eklentiler
368.
%(amount)s item available
%(amount)s items available
2013-11-05
%(amount)s öge uygun
%(amount)s öge uygun
370.
%(amount)s item
%(amount)s items
2013-11-05
%(amount)s öge
%(amount)s öge
402.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful.
2013-11-05
%(useful_total)s kişiden %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
%(useful_total)s kişiden %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
403.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful. Did you?
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful. Did you?
2013-11-05
%(useful_total)s kişiden %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu. Ya siz?
%(useful_total)s kişiden %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu. Ya siz?
405.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful, including you
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful, including you.
2013-11-05
%(useful_total)s kişiden siz de dahil %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
%(useful_total)s kişiden siz de dahil %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
407.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful; you did not.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful; you did not.
2013-11-05
%(useful_total)s kişiden siz hariç %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
%(useful_total)s kişiden siz hariç %(useful_favorable)s tanesi bu incelemeyi faydalı buldu.
419.
No items match “%s”
2013-11-05
"%s" ile eşleşen öge yok
420.
No items in %s match “%s”
2013-11-05
%s içerisinde "%s" ile eşleşen öge yok
425.
Try <a href="search-parent/">the item in %(category)s</a> that matches
Try <a href="search-parent/">the %(n)d items in %(category)s</a> that match
2013-11-05
<a href="search-parent/">%(category)s kategorisinde eşleşen ögeyi</a> deneyin
<a href="search-parent/">%(category)s kategorisinde eşleşen %(n)d ögeyi</a> deneyin
426.
Try <a href="search-unsupported:">the %(amount)d item that matches</a> in software not maintained by Canonical
Try <a href="search-unsupported:">the %(amount)d items that match</a> in software not maintained by Canonical
2013-11-05
Canonical'ın sağlamadığı yazılımda eşleşen <a href="search-unsupported:">%(amount)d ögeyi</a> deneyin
Canonical'ın sağlamadığı yazılımda eşleşen <a href="search-unsupported:">%(amount)d ögeyi</a> deneyin
2013-11-05
Canonical'ın sağlamadığı yazılımda eşleşen <a href="search-unsupported:">%(amount)d öğeyi</a> deneyin
Canonical'ın sağlamadığı yazılımda eşleşen <a href="search-unsupported:">%(amount)d ögeyi</a> deneyin
429.
%(nr_ratings)i rating
%(nr_ratings)i ratings
2013-11-05
%(nr_ratings)i değerlendirme
%(nr_ratings)i değerlendirme