Translations by Şâkir Aşçı

Şâkir Aşçı has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
13.
IDEs
2012-03-01
Tümleşik Geliştirme Ortamları (IDE)
28.
Astronomy
2012-03-01
Gökbilimi
29.
Biology
2012-03-01
Canlıbilimi
35.
Geology
2012-03-01
Yerbilimi
38.
Fonts
2012-04-16
Yazıbiçimleri
2012-03-01
Yazı Biçimleri
40.
Arcade
2011-10-20
Yarış
53.
Scanning & OCR
2012-03-01
Tarama & Optik Karakter Tanıma (OCR)
55.
Internet
2012-03-01
Genelağ
58.
Mail
2012-03-01
E-İleti
59.
Web Browsers
2012-03-01
Genelağ Tarayıcıları
76.
To sync with another computer, choose “Sync Between Computers” from that computer.
2012-03-01
Başka bir bilgisayar ile eşleşme için o bilgisayardan "Bilgisayar Arası Eşleme"yi seçin.
77.
With multiple Ubuntu computers, you can publish their inventories online to compare the software installed on each No-one else will be able to see what you have installed.
2012-03-01
Çok sayıda Ubuntu bilgisayarında, her birindeki kurulu yazılımları karşılaştırmak için envanterlerini çevrimiçi yayınlayabilirsiniz. Ne kurduğunuzu kimse göremez.
79.
_Ignore and install
2012-03-01
_Yoksay ve yükle
94.
People Also Installed
2012-03-01
Başkalarınca Kurulanlar
97.
The file: '%s' could not be read correctly. The application associated with this file will not be included in the software catalog. Please consider raising a bug report for this issue with the maintainer of that application
2012-03-01
'%s' dosyası düzgün bir şekilde okunamadı. Bu dosya ile ilişkilendirilen uygulama yazılım listesine eklenemedi. Lütfen bu durumu uygulama sağlayıcısına hatâ raporu olarak iletiniz.
99.
Provided by Debian
2012-04-02
Resmî Debian depoları
100.
To remove %s, these items must be removed as well:
2012-03-01
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu öğeler de kaldırılmalıdır:
2012-03-01
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu öğeler de kaldırılmalıdır:
2012-03-01
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu öğeler de kaldırılmalıdır:
2012-03-01
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu öğeler de kaldırılmalıdır:
2012-03-01
%s paketinin kaldırılabilmesi için bu öğeler de kaldırılmalıdır:
102.
If you uninstall %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2012-03-01
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2012-03-01
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2012-03-01
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2012-03-01
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
2012-03-01
Eğer %s paketini kaldırırsanız, gelecek güncellemeler <b>%s</b> grubu içerisindeki yeni öğeleri içermeyecek. Devam etmek istediğinize emin misiniz?
107.
Non-free since it is either restricted in use, redistribution or modification.
2012-03-01
Kullanımı, dağıtımı ya da değiştirilmesi kısıtlandığı için özgür olmayan yazılımdır.
108.
Debian does not provide critical updates.
2012-03-01
Debian kritik güncellemeleri sağlamamaktadır.
111.
Debian only provides updates for %s during a transition phase. Please consider upgrading to a later stable release of Debian.
2012-03-01
Debian %s için sadece geçiş sürecinde güncelleme sağlar. Lütfen Debian'ın bir sonraki kararlı sürümüne güncellemeyi düşünün.
124.
Are you sure you want to deauthorize this computer for purchases?
2012-03-01
Bu bilgisayarın satın almalar için yetkisini kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
126.
Deauthorizing this computer from the "%s" account will remove this purchased software:
2012-03-01
"%s" hesabından bu bilgisayarın yetkisi kaldırıldığında satın alınan şu yazılım kaldıracak:
127.
Deauthorizing this computer for purchases will remove the following purchased software:
2012-03-01
Bu bilgisayarın satın alma yetkisi kaldırıldığında satın alınan şu yazılım kaldırılacak:
131.
Proprietary
2012-04-02
Kapalı Yazılım
145.
mouse
2012-03-01
imleçsürer
146.
joystick
2012-03-01
oyun kolu
153.
CD burner
2012-03-01
CD yazıcı
158.
Graphics driver that is not %s
2012-04-02
%s olmayan ekran kartı
162.
This software requires a joystick, but none are currently connected.
2012-02-26
Bu yazılım bir oyun koluna ihtiyaç duyuyor; fakat bağlı bir oyun kolu yok.
164.
This software requires a GPS, but the computer does not have one.
2012-02-26
Bu yazılım bir GPS aygıtına ihtiyaç duyuyor; fakat bağlı bir GPS aygıtı yok.
170.
This software requires a DVD drive, but none are currently connected.
2012-02-26
Bu yazılım bir DVD sürücüsüne ihtiyaç duyuyor, fakat bağlı bir DVD sürücüsüne yok.
173.
This computer does not have graphics fast enough for this software.
2012-02-26
Bu bilgisayarda bulunan ekran kartının hızı yazılım için yeterli değil.
190.
Sync Between Computers…
2012-03-01
Bilgisayarlararası Eşitleme
198.
_New Applications in Launcher
2012-03-01
Başlatıcıda _Yeni Uygulama
204.
Cancel
2012-03-01
İptal Et
222.
You have started a review, are you really sure you want to cancel now?
2012-03-01
Yazmakta olduğunuz bir yorumunuz var, gerçekten iptal etmek istediğinize emin misiniz?
232.
Lets you choose from thousands of applications available.
2012-03-01
Binlerce uygulama arasından seçim yapmanızı sağlar.
289.
Install %(amount)s Item
Install %(amount)s Items
2011-10-20
%(amount)s Öğeyi Kur
313.
Installed
2012-03-01
Yüklenenler
319.
Installed (you’re using it right now)
2012-03-01
Yüklendi (şu anda kullanıyorsunuz)