Translations by mehmet

mehmet has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
52.
Publishing
2011-03-13
Yayımlama
97.
The file: '%s' could not be read correctly. The application associated with this file will not be included in the software catalog. Please consider raising a bug report for this issue with the maintainer of that application
2011-03-13
'%s' dosyası tam olarak okunamadı. Yazılım kataloğuna bu dosya ile ilişkili uygulama eklenemedi. Lütfen bu durum ile ilgili artan bir hata olduğunu göz önünde bulundurun.
123.
Are you sure you want to deauthorize this computer from the "%s" account?
2011-03-13
"%s" hesabından bu bilgisayarın yetkisini almak istediğinizden emin misiniz?
124.
Are you sure you want to deauthorize this computer for purchases?
2011-03-13
Bu bilgisayarın satın almalar için yetkisini almak istediğinizden emin misiniz?
126.
Deauthorizing this computer from the "%s" account will remove this purchased software:
2011-03-13
"%s" hesabından bu bilgisayarın yetkisini almak bu satın alınmış yazılımı kaldıracak:
127.
Deauthorizing this computer for purchases will remove the following purchased software:
2011-03-13
Bu bilgisayarı satın almalar için yetkisizlendirmek şu satın alınmış yazılımı kaldıracak:
208.
There was a problem posting this review to %s
2011-03-13
Bu incelemeyi %s a gönderirken bir hata oluştu.
218.
<small>Be brief and informative. Do not post bug reports.</small>
2011-03-13
<small>Kısa ve aydınlatıcı olun. Hata raporlarını postalamayın.</small>
340.
Test drive
2011-03-13
Test et
356.
Calculating...
2011-03-13
Hesaplanıyor...
406.
You found this review unhelpful.
2011-03-13
Bu incelemeyi yararlı bulmadınız.
430.
Hint: Click a star to rate this app
2011-03-13
İpucu: Bu uygulamayı derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın