Translations by Páll Haraldsson

Páll Haraldsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 93 results
9.
Developer Tools
2013-05-09
Þróunartól
82.
Software can't be installed or removed because the authentication service is not available. (%s
2013-05-08
Ekki er hægt að setja upp eða fjarlægja hugbúnað því að auðkenningarþjónusta er ekki tiltæk. (%s
106.
Meets the Debian Free Software Guidelines itself but requires additional non-free software to work
2013-05-08
Uppfyllir sjálft verklagsreglur Debian um frjálsan hugbúnað en þarf auka ófrjálsan hugbúnað til að virka
107.
Non-free since it is either restricted in use, redistribution or modification.
2013-05-08
Ófrjálst því annað hvort takmarkanir á notkun, endurdreifingu eða breytingum.
109.
Debian does not provide critical updates. Some updates may be provided by the developers of %s and redistributed by Debian.
2013-05-08
Debian útvegar ekki nauðsynlegar uppfærslur. Sumar uppfærslur gætu fengist hjá þróendum %s og verið endurdreift af Debian.
110.
Debian provides critical updates for %s.
2013-05-08
Debian útvegar nauðsynlegar uppfærslur fyrir %s.
112.
Debian provides critical updates for %s. But updates could be delayed or skipped.
2013-05-08
Debian útvegar nauðsynlegar uppfærslur fyrir %s. En uppfærslur gætu tafist eða verið sleppt.
121.
If you install %s, future updates will not include new items in <b>%s</b> set. Are you sure you want to continue?
2013-05-08
Ef þú setur inn %s, munu framtíðaruppfærslur ekki innifela ný atriði í mengi <b>%s</b>. Ertu viss um halda áfram?
128.
Lets you choose from thousands of applications available for Ubuntu.
2013-05-09
Leyfir þér að velja úr þúsundum forrita fyrir Ubuntu.
2013-05-08
Keyfir þér að velja úr þúsundum forrita fyrir Ubuntu.
130.
%s is a core item in Ubuntu. Removing it may cause future upgrades to be incomplete. Are you sure you want to continue?
2013-05-08
%s er grunnhlutur í Ubuntu. Óvíst að framtíðaruppfærslur heppnist fullkomnlega ef honum er eytt út. Ertu viss um að halda áfram?
136.
Provided by the vendor.
2013-05-08
Útvegað af seljanda.
158.
Graphics driver that is not %s
2013-05-08
Myndvinnslurekill sem er ekki %s
161.
This software requires a mouse, but none is currently set up.
2013-05-08
Hugbúnaðurinn þarf mús en engin er uppsett.
173.
This computer does not have graphics fast enough for this software.
2013-05-08
Þessi tölva hefur ekki nógu hraða myndvinnslu fyrir forritið.
174.
This software does not work with the “%s” graphics driver this computer is using.
2013-05-08
Þessi hubúnaður virkar ekki með ‚%s‘ myndvinnslureklinum sem þessi tölva notar.
193.
Search…
2013-05-09
Leita…
199.
Turn On Recommendations…
2013-05-09
Kveikja á ráðleggingum…
2013-05-08
Kveikja á ráðleggingum...
202.
Terms of Use
2013-05-09
Notkunarskilmálar
2013-05-08
Notkunarkilmálar
203.
Updating software catalog…
2013-05-09
Uppfæri lista yfir hugbúnað…
205.
<span weight="bold" font_size="large">New software can’t be installed, because there is a problem with the software currently installed. Do you want to repair this problem now?</span>
2013-05-08
<span weight="bold" font_size="large">Ekki hægt að setja inn nýjan hugbúnað af því að það er vandamál með hugbúnaðinn sem er nú þegar uppsettur. Viltu laga þetta vandamál núna?</span>
212.
<span weight="bold" font_size="large">Sorry, %s can't be installed at the moment. Try again in a day or two.</span>
2013-05-08
<span weight="bold" font_size="large">Fyrirgefðu, ekki er hægt að setja %s upp í augnablikinu. Reyndu eftir einn, tvo daga.</span>
222.
You have started a review, are you really sure you want to cancel now?
2013-05-08
Þú ert byrjaður að dæma, ertu viss þú viljir hætta núna?
225.
The file “%s” does not exist.
2013-05-08
Skráin ‚%s‘ er ekki til.
226.
The file “%s” is not a software package.
2013-05-08
Skráin ‚%s‘ er ekki hugbúnaðarpakki.
230.
Please install "%s" via your normal software channels. Only install this file if you trust the origin.
2013-05-08
Settu ‚%s‘ upp gegnum hefðbundnu hugbúnaðarrásirnar þínar. Aðeins setja þessa skrá inn ef þú treystir upprunanum.
231.
An older version of "%s" is available in your normal software channels. Only install this file if you trust the origin.
2013-05-08
Eldri útgáfa af ‚%s‘ er tiltæk í hefðbundnu hugbúnaðarrásum þínum. Aðeins setja þessa skrá inn ef þú treystir upprunanum.
237.
Turn Off Recommendations
2013-05-08
Slökkva á ráðleggingum
238.
Failed to delete review
2013-05-09
Tókst ekki að eyða umsögn
2013-05-09
Tókst ekki að eyða dómi
2013-05-08
Tókst ekki að eyða dóm
241.
Unknown error communicating with server. Check your log and consider raising a bug report if this problem persists
2013-05-08
Óþekkt villa í samskiptum við miðlara. Skoðaðu logga og íhugaðu að senda villuskýrslu ef vandamálið heldur áfram
242.
Signing in…
2013-05-09
Innskráning í gangi…
248.
Review submitted
2013-05-09
Umsögn send
2013-05-08
Dómur sendur
249.
By submitting this review, you agree not to include anything defamatory, infringing, or illegal. Canonical may, at its discretion, publish your name and review in Ubuntu Software Center and elsewhere, and allow the software or content author to publish it too.
2013-05-09
Með því að senda þessa umsögn, samþykkir þú að innifela engin meiðyrði, ekkert sem brýtur á rétti eða er ólöglegt. Canonical má, ef vill, birta nafnið þitt og dóm í ‚Ubuntu forrit‘ og annars staðar og leyfa hugbúnaðar- eða efnishöfundi að birta hann líka.
2013-05-09
Með því að senda þennan dóm, samþykkir þú að innifela engin meiðyrði, ekkert sem brýtur á rétti né ólöglegt. Canonical má, ef vill, birta nafnið þitt og dóm í ‚Ubuntu forrit‘ og annars staðar og leyfa hugbúnaðar- eða efnishöfundi að birta hann líka.
251.
Modify Your %(appname)s Review
2013-05-09
Breyta %(appname)s umsögn þinni
2013-05-08
Breyta %(appname)s dómnum þínum
253.
Updating your review
2013-05-09
Uppfæri umsögn þína
2013-05-09
Uppfæra dóminn þinn
254.
Failed to edit review
2013-05-09
Tókst ekki að breyta umsögn
2013-05-09
Tókst ekki að breyta dómi
255.
Review updated
2013-05-09
Umsögn uppfærð
2013-05-09
umsögn uppfærð
2013-05-09
Dómur uppfærður
265.
There was a problem posting this review to %s.
There was a problem posting this review to %s.
2013-05-09
Ekki tókst að senda þessa umsögn til %s.
Ekki tókst að senda þessa umsögn til %s.
2013-05-09
Ekki tókst að senda þennan dóm til %s.
Ekki tókst að senda þennan dóm til %s.