Translations by Marcos Lans

Marcos Lans has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
6.
What’s New
2014-11-02
Novidades
57.
File Sharing
2014-11-02
Compartición de ficheiros
76.
To sync with another computer, choose “Sync Between Computers” from that computer.
2014-11-02
Para sincronizar con otro equipo, seleccione «Sincronizar entre equipos».
80.
Repair
2016-06-03
Arranxar
86.
Free
2014-11-06
Gratis
87.
Version %s or later not available.
2014-11-12
Non está dispoñíbel a versión %s nin outra superior
2014-10-30
Non está dispoñíbel a versión %s nin outra superior.
94.
People Also Installed
2014-11-02
A xente tamén instalou
2014-05-25
Outras persoas tamén instalaron
95.
app;application;package;program;programme;suite;tool
2014-11-02
app;application;package;program;programme;suite;tool
101.
Remove All
2015-05-17
Eliminar todo
122.
Installing %s may cause core applications to be removed. Are you sure you want to continue?
2014-09-27
Se instala %s pode que se desinstalen aplicativos fundamentais. Está seguro de que quere continuar?
123.
Are you sure you want to deauthorize this computer from the "%s" account?
2015-10-24
Confirma que desexa desautorizar a este computador o acceso á conta «%s»?
2014-11-02
Ten a certeza de desautorizar a este computador o acceso á conta «%s»?
130.
%s is a core item in Ubuntu. Removing it may cause future upgrades to be incomplete. Are you sure you want to continue?
2015-04-24
%s é un elemento central de Ubuntu. Retiralo pode facer que as actualizacións futuras fiquen incompletas. Confirma que quere continuar?
133.
Canonical does no longer provide updates for %s in Ubuntu %s. Updates may be available in a newer version of Ubuntu.
2015-12-07
Canonical xa non fornece actualizacións de %s en Ubuntu %s. Pode haber actualizacións en versións de Ubuntu máis recentes.
141.
Most helpful first
2014-11-02
Os máis útiles primeiro
142.
Newest first
2014-11-02
Os máis novos primeiro
249.
By submitting this review, you agree not to include anything defamatory, infringing, or illegal. Canonical may, at its discretion, publish your name and review in Ubuntu Software Center and elsewhere, and allow the software or content author to publish it too.
2015-11-07
Ao enviar este comentario, comprométese a non incluír nada que sexa difamatorio, que supoña unha infracción ou ilegalidade. Canonical pode, á súa discreción, publicar o seu nome e comentario no Centro de software Ubuntu e noutros sitios e permitirlle ao autor do software ou do contido que tamén o publique.
281.
Do you accept these terms?
2014-05-25
Acepta estes termos?
289.
Install %(amount)s Item
Install %(amount)s Items
2015-12-07
Instalar %(amount)s elemento
Instalar os %(amount)s elementos
349.
These programs are run from a terminal:
2015-04-24
Estes programas execútanse nun terminal:
389.
You need to install this before you can review it
2015-04-24
Teno que instalar para poder comentar algo sobre el
2014-05-25
Teno que instalar antes de comentar algo sobre el
412.
This app has not been reviewed yet in your language
2015-04-24
Este aplicativo aínda non ten comentarios na súa lingua
414.
This app has not been reviewed yet
2015-04-24
Este aplicativo aínda non ten comentarios
443.
To make recommendations, Ubuntu Software Center will occasionally send to Canonical a list of software currently installed.
2015-11-07
Para facer recomendacións, o Centro de Software de Ubuntu enviará ocasionalmente a Canonical unha lista do software instalado actualmente.