Translations by Marcos Lans

Marcos Lans has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
4.
Sources;PPA;Install;Uninstall;Remove;Purchase;Catalogue;Store;Apps;
2014-05-26
Orixes;PPA;Instalar;Desinstalar;Eliminar;Mercar;Catálogo;Tenda;Aplicativos;
57.
File Sharing
2014-05-26
Compartir ficheiros
63.
Dash Search Plugins
2014-05-26
Engadidos de busca do Panel
76.
To sync with another computer, choose “Sync Between Computers” from that computer.
2014-05-26
Para sincronizar con outro equipo, seleccione «Sincronizar computadores».
87.
Version %s or later not available.
2014-05-26
Non está dispoñíbel a versión %s nin superior
95.
app;application;package;program;programme;suite;tool
2014-05-26
app;aplicativo;paquete;programa;programa;suite;ferramenta
104.
%s is a core application in Debian. Uninstalling it may cause future upgrades to be incomplete. Are you sure you want to continue?
2014-05-26
%s é un aplicativo fundamental en Debian. Desinstalalo pode provocar que as futuras anovacións resulten incompletas. Está seguro de querer continuar?
105.
Meets the Debian Free Software Guidelines
2014-05-26
Cumpre as Directivas do Software Libre de Debian
106.
Meets the Debian Free Software Guidelines itself but requires additional non-free software to work
2014-05-26
Cumpre as Directivas de Software Libre de Debian, porén para funcionar require de software non libre adicional
122.
Installing %s may cause core applications to be removed. Are you sure you want to continue?
2014-05-26
Se instala %s pode que se desinstalen aplicativos fundamentais. Está seguro de que quere continuar?
123.
Are you sure you want to deauthorize this computer from the "%s" account?
2014-05-26
Ten certeza de que desexa desautorizar a este computador o acceso á conta «%s»?
133.
Canonical does no longer provide updates for %s in Ubuntu %s. Updates may be available in a newer version of Ubuntu.
2014-05-26
Canonical xa non fornece actualizacións de %s en Ubuntu %s. Poderían aparecer actualizacións nas seguintes versións de Ubuntu.
139.
Canonical does not provide updates for %s. Some updates may be provided by the Ubuntu community.
2014-05-26
Canonical non fornece actualizacións de %s. Poden aparecer algunhas actualizacións na comunidade de Ubuntu.
147.
touchscreen
2014-05-26
pantalla táctil
152.
CD drive
2014-05-26
Unidade de CD
154.
DVD drive
2014-05-26
Unidade de DVD
159.
This software requires a digital camera, but none are currently connected
2014-05-26
Este software require unha cámara dixital, porén non ten ningunha conectada
160.
This software requires a video camera, but none are currently connected
2014-05-26
Este software require unha cámara de vídeo, porén non ten ningunha conectada
182.
_Go Back
2014-05-26
_Atrás
183.
_Go Forward
2014-05-26
_Adiante
189.
_Deauthorize Computer…
2014-05-26
_Desautorizar o computador…
190.
Sync Between Computers…
2014-05-26
Sincronizar computadores…
212.
<span weight="bold" font_size="large">Sorry, %s can't be installed at the moment. Try again in a day or two.</span>
2014-05-26
<span weight="bold" font_size="large">Non é posíbel instalar %s neste momento. Ténteo de novo nun día ou dous.</span>
216.
Report
2014-05-26
Informar
217.
Error Details
2014-05-26
Detalles do fallo
222.
You have started a review, are you really sure you want to cancel now?
2014-05-26
Iniciou un comentario, está seguro que quere cancelar agora?
234.
Sorry, can not open the software database
2014-05-26
Desculpe, non é posíbel abrir a base de datos do software
235.
Please re-install the 'software-center' package.
2014-05-26
Por favor, volva instalar o paquete «software-center»
241.
Unknown error communicating with server. Check your log and consider raising a bug report if this problem persists
2014-05-26
Produciuse un erro descoñecido ao comunicarse co servidor. Comprobe o ficheiro do rexistro e considere enviar un informe de fallo no caso de que o problema presista
242.
Signing in…
2014-05-26
Identificándose en...
243.
To review software or to report abuse you need to sign in to a Ubuntu Single Sign-On account.
2014-05-26
Para comentar o software ou informar dun abuso necesita iniciar sesión nunha conta de Ubuntu Single Sign-On.
244.
Login was canceled
2014-05-26
O inicio de sesión cancelouse
249.
By submitting this review, you agree not to include anything defamatory, infringing, or illegal. Canonical may, at its discretion, publish your name and review in Ubuntu Software Center and elsewhere, and allow the software or content author to publish it too.
2014-05-26
Ao enviar este comentario, comprométese a non incluír nada que sexa difamatorio, unha infracción ou ilegal. Canonical pode, á súa elección, publicar o seu nome e comentario no Centro de software de Ubuntu e noutros sitios e permitirlle ao autor do software ou do contido que tamén o publique.
251.
Modify Your %(appname)s Review
2014-05-26
Modificar o comentario de %(appname)s
258.
Rating:
2014-05-26
Valoración:
259.
Can't submit unmodified
2014-05-26
Non é posíbel enviar sen modificacións
273.
Contains inaccuracies
2014-05-26
Contén inexactitudes
274.
Please give details:
2014-05-26
Proporcione detalles:
287.
Failure in the purchase process.
2014-05-26
Produciuse un fallo no proceso de compra.
301.
%I:%M %p
2014-05-26
%H:%M
328.
Removed (close it and it’ll be gone)
2014-05-26
Eliminado (pécheo e eliminarase)
363.
By Newest First
2014-05-26
Por data máis recente
374.
Navigate forwards and backwards.
2014-05-26
Navegar adiante e atrás.
376.
Navigates back.
2014-05-26
Navega cara a atrás.
378.
Navigates forward.
2014-05-26
Navega cara adiante.
402.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful.
2014-05-26
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario.
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas consideran útil este comentario.
403.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful. Did you?
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful. Did you?
2014-05-26
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario. E vostede?
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas consideran útil este comentario. E vostede?
405.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful, including you
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful, including you.
2014-05-26
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario. Incluíndoo a vostede
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario. Incluíndoo a vostede.
407.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful; you did not.
%(useful_favorable)s of %(useful_total)s people found this review helpful; you did not.
2014-05-26
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario. Vostede non.
%(useful_favorable)s de %(useful_total)s persoas considera útil este comentario. Vostede non.
410.
Inappropriate?
2014-05-26
Inapropiado?