Translations by OpenSoft

OpenSoft has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 373 results
~
Hidden Number
2011-09-05
Скривени број
6.
Account was not modified
2011-09-02
Налог није промењен
2011-08-30
Налог није промењен.
9.
The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server.
2011-09-02
Протокол овог налога не може бити промењен док је налог повезан са сервером.
10.
The account's username cannot be changed while it is connected to the server.
2011-09-02
Корисничко име овог налога не може бити промењено док је налог повезан са сервером.
20.
Alias:
2011-09-02
Псеудоним
157.
The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects.
2011-12-30
Налог се искључио са мреже и ви нисте више у овом ћаскању. Бићете аутоматски укључени у ћаскање када се налог прикључи на мрежу.
168.
You are not connected.
2011-08-30
Нисте повезани.
174.
%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message classes.
2011-08-30
%s није исправна класа порука. Погледајте '/help msgcolor' за исправне класе порука.
228.
Calling...
2011-09-02
Зовем...
229.
Hangup
2011-09-02
Прекид
232.
Call in progress.
2011-08-30
Позив у току.
233.
The call has been terminated.
2011-08-30
Позив је прекинут.
234.
%s wishes to start an audio session with you.
2011-08-30
%s жели да започне говорну сесију са вама.
235.
%s is trying to start an unsupported media session type with you.
2011-09-02
%s покушава да започне неподржану медијску сесију са вама.
236.
You have rejected the call.
2011-08-30
Одбили сте позив.
237.
call: Make an audio call.
2011-08-30
Започни звучни позив.
259.
Please open the debug window and try again to see the exact error message.
2011-12-30
Молимо отворите прозор за дебаговање и покушајте поново да видите тачну поруку о грешци.
328.
Hit 'Enter' to find more rooms of this category.
2011-12-30
Притисните "Ентер" да пронађете више соба из ове категорије.
414.
Fetching TinyURL...
2011-08-30
Добављам TinyURL...
416.
Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ...
2011-09-02
Молимо сачекајте док TinyURL добави краћи URL ...
417.
Only create TinyURL for URLs of this length or greater
2011-09-02
Направи TinyURL само за URL-ове ове дужине или краће
418.
TinyURL (or other) address prefix
2011-09-02
TinyURL (или други) адресни префикс
419.
TinyURL
2011-09-02
TinyURL
452.
This protocol does not support setting a public alias.
2011-08-30
Овај протокол не подржава постављање јавног псеудонима.
453.
This protocol does not support fetching the public alias.
2011-08-30
Овај протокол не подржава добављање јавног псеудонима.
457.
The certificate is self-signed and cannot be automatically checked.
2011-12-30
Сертификат је самопотписан и не може бити аутоматски проверен.
458.
The certificate is not trusted because no certificate that can verify it is currently trusted.
2011-08-30
Сертификат није од поверења јер ниједан други сертификат који би га могао потврдити није од поверења.
459.
The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and time are accurate.
2011-08-30
Сертификат још увек није пуноважан. Проверите да ли су датум и време на вашем рачунару тачни.
463.
The certificate chain presented is invalid.
2011-12-30
Приказани ланац сертификата није важећи.
464.
The certificate has been revoked.
2011-09-02
Сертификат је опозван.
465.
An unknown certificate error occurred.
2011-08-30
Догодила се непозната грешка са сертификатом.
475.
The certificate for %s could not be validated.
2011-12-30
Сертификат за %s не може бити проверен.
477.
Unable to validate certificate
2011-12-30
Неуспела провера сертификата
478.
The certificate claims to be from "%s" instead. This could mean that you are not connecting to the service you believe you are.
2011-09-02
Сертификат тврди да потиче са "%s". Ово може значити да се ви не повезујете на сервис за који верујете да се повезујете.
498.
Invite to chat
2011-08-30
Позови на ћаскање
522.
File is not readable.
2011-09-02
Датотека није читљива.
531.
Transfer of file <A HREF="file://%s">%s</A> complete
2011-08-30
Пренос датотеке <A HREF="file://%s">%s</A> је завршен.
534.
You cancelled the transfer of %s
2011-08-30
Прекинули сте пренос %s
536.
%s cancelled the transfer of %s
2011-08-30
%s је прекинуо/ла пренос %s
537.
%s cancelled the file transfer
2011-08-30
%s је прекинуо/ла пренос датотеке
586.
No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict.
2011-12-30
Нема више кодека. Ваше преференције у fs-codecs.conf су исувише строге.
587.
A non-recoverable Farsight2 error has occurred.
2011-08-30
Догодила се неповратна Farsight2 грешка.
589.
Error with your microphone
2011-08-30
Грешка са вашим микрофоном
590.
Error with your webcam
2011-08-30
Грешка са вашом интернет камером
591.
Conference error
2011-08-30
Конференцијска грешка
592.
Error creating session: %s
2011-08-30
Грешка успостављања сесије: %s
649.
For rooms with more than this many people
2011-08-30
За собе са више од оволико људи
650.
If user has not spoken in this many minutes
2011-08-30
Уколико се корисник није огласио оволико минута
651.
Apply hiding rules to buddies
2011-08-30
Примени сакривање правила другарима.