Translations by Richard Laager

Richard Laager has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 234 results
4.
%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im
2014-02-07
%s tuvastas vigu seadistuste teisaldamisel %s pealt %s peale. Palun uuri lähemalt ja lõpeta teisaldus käsitsi. Palun teavita sellest veast http://developer.pidgin.im
11.
New mail notifications
2014-02-07
Märguanded uute e-posti sõnumite kohta
47.
Alias (optional)
2014-02-07
Alias (soovi korral)
48.
Invite message (optional)
2014-02-07
Kutse teade (soovi korral)
86.
Toggle Tag
2014-02-07
Muuta märget
215.
Conversation in %s on %s
2014-02-07
Vestlus %s-is %s peal
222.
Total log size:
2014-02-07
Logide kogumaht:
397.
%s said your nick in %s
2014-02-07
%s ütles sinu hüüdnime %s-is
461.
The certificate presented is not issued to this domain.
2014-02-07
Esitatud sertifikaat ei kuulu sellele domeenile.
471.
SSL Peers Cache
2014-02-07
SSL prioriteetide ajutine hoidla
480.
Certificate Information
2014-02-07
Sertifikaadi info
510.
Resolver process exited without answering our request
2014-02-07
Nimelahendusprotsess lõpetas ilma meie päringule vastamata
511.
Error converting %s to punycode: %d
2014-02-07
Viga %s konvertimisel punycode peale: %d
514.
Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode.
2014-02-07
Tor Proxy režiimis DNS otsingute katkestamine
587.
A non-recoverable Farsight2 error has occurred.
2014-02-07
Juhtus parandamatu Farsight2 viga.
588.
A non-recoverable Farstream error has occurred.
2014-02-07
Juhtus parandamatu Farstream viga.
591.
Conference error
2014-02-07
Konverentsi viga
595.
Plugin magic mismatch %d (need %d)
2014-02-07
Plugina maagikanumber ei klapi %d (vaja on %d)
601.
Unable to load your plugin.
2014-02-07
Sinu pluginat pole võimalik laadida.
648.
Hide Joins/Parts
2015-07-20
Peida Liitumised/Lahkumised
697.
Enforce that passwords are used only once.
2014-02-07
Määrata parooli vaid ühekordne kasutus.
698.
Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being saved are only used in a single successful connection. Note: The account password must not be saved for this to work.
2014-02-07
Lubab määrata kontode kaupa, et neid paroole, mida ei salvestata, kasutatakse vaid ühe eduka ühenduse loomisel. Märkus: Konto parooli ei tohi selle võimaluse toimimiseks salvestada.
701.
Psychic Mode
2014-02-07
Ekstrasensi režiim
702.
Psychic mode for incoming conversation
2014-02-07
Sissetuleva vestluse korral ekstrasensi režiim
703.
Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!
2014-02-07
Kuvab vestlusakna siis, kui teised kasutajad alustavad sinuga vestlust. See töötab järgmiste teenustega: AIM, ICQ, XMPP, Sametime ja Yahoo!
704.
You feel a disturbance in the force...
2014-02-07
Tunnetad jõuväljas toimuvat tõuget...
708.
Raise psychic conversations
2014-02-07
Ekstrasensi vestluste esiletõstmine
735.
Unable to listen for incoming IM connections
2014-02-07
Ei suuda sisenevaid IM ühendusi kuulata
743.
Purple Person
2014-02-07
Lilla (purple) persoon
756.
Couldn't write buddy list for %s to %s
2014-02-07
Ei suuda kirjutada sõbranimekirja %s jaoks %s
793.
Show status to:
2014-02-07
Näita olekut:
794.
All people
2014-02-07
Kõik inimesed
795.
Only buddies
2014-02-07
Ainult sõbrad
796.
Change status broadcasting
2014-02-07
Muuda oleku üldteavitust (broadcasting)
797.
Please, select who can see your status
2014-02-07
Vali palun, kes võivad sinu olekut näha
836.
Don't use encryption
2014-02-07
Ära kasuta krüptimist
853.
IRC nick and server may not contain whitespace
2014-02-07
IRC hüüdnimi ja serveri nimi ei tohi sisaldada tühikuid
868.
Authenticate with SASL
2014-02-07
Autentimine SASL kasutamisega
869.
Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection
2014-02-07
Lubada lahtise tekstiga SASL autentimine üle krüptimata ühenduse
871.
Ban on %s by %s, set %s ago
2014-02-07
Tõrjutud kanalilt %s %s pool, seatud %s tagasi
872.
Ban on %s
2014-02-07
Tõrjumine %s
877.
<i>(ircop)</i>
2014-02-07
<i>(ircop)</i>
888.
Topic for %s set by %s at %s on %s
2014-02-07
Teema kanalile %s on seatud %s poolt %s %s
908.
The nickname "%s" is already being used.
2014-02-07
Hüüdnimi "%s" on juba kasutusel.
912.
You have parted the channel%s%s
2015-07-20
Sa lahkusid kanalist %s%s
919.
Failed to initialize SASL authentication: %s
2014-02-07
SASL initsialiseerimine nurjus: %s
920.
SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found.
2014-02-07
SASL autentimine nurjus: Ei leitud ühtegi väärt mehhanismi.
921.
SASL authentication failed: %s
2014-02-07
SASL autentimine nurjus: %s
922.
SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication.
2014-02-07
SASL autentimine nurjus: Server ei toeta SASL autentimist.
923.
SASL authentication failed: Initializing SASL failed.
2014-02-07
SASL autentimine nurjus: SASL initsialiseerimine ebaõnnestus.