Translations by Chuck Short

Chuck Short has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
Cell %(cell_id)s could not be found.
2012-09-20
Zóna %(zone_id)s nemohla být nalezena.
181.
Instance %(instance_uuid)s has no metadata with key %(metadata_key)s.
2013-10-03
Instance %(instance_id)s nemá žádná metadata s klíčem %(metadata_key)s.
313.
%(name)s has less than %(min_length)s characters.
2013-09-09
Dvojice klíčů musí být dlouhá 1 až 255 znaků.
347.
InvalidKeypair raised: %s
2013-09-09
Vyvoláno NeplatnáOperace: %s
352.
QuotaError raised: %s
2013-09-09
Vyvolána neznámá chyba: %s
365.
%s Not enough parameters to build a valid rule
2013-10-03
Není dostatek parametrů k sestavení platného pravidla.
367.
%s - This rule already exists in group
2013-10-03
Toto pravidlo již existuje ve skupině %s
371.
Delete Failed
2013-10-03
Vytvoření selhalo
373.
Attach Failed.
2013-10-03
Vytvoření selhalo
375.
Detach Volume Failed.
2013-10-03
Odpojit svazek %s
379.
No more floating IPs available
2013-10-03
Žádné další plovoucí ip nejsou dostupné.
381.
Unable to release IP Address.
2013-10-03
Nelze najít adresu %r
385.
Floating ip is already associated.
2013-10-03
Plovoucí ip %(address)s je přidružena.
386.
l3driver call to add floating ip failed.
2013-10-03
Je dostupných nula plovoucích ip.
387.
Error, unable to associate floating ip.
2013-10-03
Nelze najít adresu %r
389.
Floating ip is not associated.
2013-10-03
Plovoucí ip %(address)s není přidružena.
505.
min_count must be an integer value
2013-10-03
parametr limit musí být celé číslo
507.
max_count must be an integer value
2013-10-03
parametr limit musí být celé číslo
597.
Error in evacuate, %s
2013-09-09
Chyba v přesunu %s
988.
Fixed ip %(fixed_ip_id)s not found
2013-09-09
Certifikát %(certificate_id)s nenalezen.
990.
floating IP allocation for instance |%(floating_address)s|
2013-09-09
Přidělení plovoucí IP pro |%s|
994.
Quota exceeded for %(pid)s, tried to allocate floating IP
2013-09-09
Pro %s překročena kvóta, pokus o přidělení adresy
996.
Starting migration network for instance %(instance_uuid)s
2013-09-09
Svazek není nalezen v instanci %(instance_id)s.
998.
Finishing migration network for instance %(instance_uuid)s
2013-09-09
Vypínání VM pro instanci %(instance_uuid)s
1019.
Starting VLAN interface %s
2013-02-25
Spouštění rozhraní VLAN %s
1034.
networks retrieved for instance: |%(networks_list)s|
2013-09-09
sítě získané pro instanci |%(instance_id)s|: |%(networks)s|
1037.
Quota exceeded for %(pid)s, tried to allocate fixed IP
2013-09-09
Pro %s překročena kvóta, pokus o přidělení adresy
1091.
Got semaphore "%(lock)s" for method "%(method)s"...
2013-09-09
Získán semafor "%(lock)s" pro zámek metody "%(method)s"
1093.
Got file lock "%(lock)s" at %(path)s for method "%(method)s"...
2013-09-09
Získán zámek souboru "%(lock)s" pro zámek metody "%(method)s"
1136.
Failed to sanitize %(item)s. Key error %(err)s
2013-09-09
Nelze odstranit %(base_file)s, chyba byla %(error)s
1452.
Make directory path=%(path)s
2013-09-09
Vytvořen adresář s cestou %s
1453.
Append file path=%(path)s
2013-09-09
Vkládání cesty souboru: '%s'
1454.
Replace file path=%(path)s
2013-09-09
Vkládání cesty souboru: '%s'
1455.
Read file path=%(path)s
2013-09-09
Vkládání cesty souboru: '%s'
1456.
Has file path=%(path)s
2013-09-09
Vkládání cesty souboru: '%s'
1512.
Getting info for disk: %s
2013-10-03
Plovoucí ip není nalezena pro id %(id)s.
1516.
Cannot find boot VHD file: %s
2013-10-03
Neznámý základní soubor: %s
1562.
Controller not found
2013-10-03
Server nenalezen
1614.
Failed to soft reboot instance.
2013-09-09
Nelze restartovat instanci
1783.
VMware Cluster %s is not found
2013-10-03
značka [%s] nenalezena
2054.
Starting VM
2013-10-03
Restartování xvp
2060.
Could not find VM with name %s
2013-10-03
Nelze najít odkaz na VDI
2106.
upload_vhd failed: %r
2013-09-09
Neznámý základní soubor: %s