Browsing Swedish translation

10 of 64 results
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Tilldelade rättigheter utan att fråga efter lösenord</big></b>

Programmet "%s" startades med rättigheterna för användaren %s utan att behöva fråga efter ett lösenord. Detta på grund av konfigurationen av autentiseringsmekanismen i ditt system.

Det är möjligt att du har tillåtits att köra specifika program som användaren %s utan att behöva ange ett lösenord, eller att lösenordet är mellanlagrat.

Det här är inte en problemrapport; det är helt enkelt en avisering för att göra dig uppmärksam på det här.
Translated by Daniel Nylander on 2015-03-29
In upstream:
<b><big>Tilldelade rättigheter utan att fråga efter lösenord</big></b>

Programmet "%s" startades med rättigheterna för användaren %s utan att behöva fråga efter ett lösenord. Detta på grund av konfigurationen av autentiseringsmekanismen i ditt system.

Det är möjligt att du har tillåtits att köra specifika program som användaren %s utan att behöva ange ett lösenord, eller att lösenordet är mellanlagrat.

Det här är inte en problemrapport; det är helt enkelt en notifiering för att göra dig uppmärksam på det här.
Suggested by Daniel Nylander on 2007-06-14
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
10 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.