Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 64 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
Súbor so zámkom %s je len na čítanie - neuzamykám.
Translated and reviewed by Peter Júnoš on 2007-09-23
Located in ../libgksu/libgksu.c:126
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
Súbor so zámkom %s je na nfs zväzku - neuzamykám.
Translated and reviewed by Peter Júnoš on 2007-09-23
Located in ../libgksu/libgksu.c:146
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nepodarilo sa mi zachytiť vašu myš.</big></b>

Je možné, že ju odpočúva nejaký zákerný program alebo ste práve klikli na ponuku alebo aplikáciu, ktorá sa aktivovala.

Skúste znovu.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-01
In upstream:
Nepodarilo sa mi zachytiť vašu myš.
Je možné, že ju odpočúva nejaký
zákerný program.
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-14
Located in ../libgksu/libgksu.c:612
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nepodarilo sa mi zachytiť vašu myš.</big></b>

Je možné, že ju odpočúva nejaký zákerný program alebo ste práve klikli na ponuku alebo aplikáciu, ktorá sa aktivovala.

Skúste znovu.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-01
In upstream:
Nepodarilo sa mi zachytiť vašu klávesnicu.
Je možné, že ju odpočúva nejaký
zákerný program.
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-09-14
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Zadajte svoje heslo, aby ste mohli vykonávať správcovské činnosti</big></b>

Program „%s“ umožňuje meniť dôležité časti vášho systému.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-18
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>Zadajte vaše heslo pre spustenie aplikácie „%s“ ako používateľ %s</big></b>
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-18
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Zadajte heslo správcu</big></b>

Program „%s“ umožňuje meniť dôležité časti vášho systému, preto na jeho spustenie musíte zadať heslo správcu.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-18
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
<b><big>Zadajte heslo používateľa %s, aby sa spustila aplikácia „%s“</big></b>
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-18
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
9.
Password prompt canceled.
Výzva na zadanie hesla zrušená.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-18
Located in ../libgksu/libgksu.c:1045
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Udelené práva bez pýtania hesla</big></b>

Program „%s“ bol spustený s právami používateľa %s bez potreby pýtať sa ho na heslo, pretože je tak nastavený autentifikačný mechanizmus systému.

Je možné, že vám bolo umožnené spustiť niektoré programy ako používateľ %s bez nutnosti zadať heslo alebo je heslo dočasne uložené.

Toto nie je správa o probléme, je to iba informácia, aby ste si toho boli vedomí.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-01
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Peter Júnoš, Tom, eMDi, helix84.