Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 14 results
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nie udało się przechwycić myszy.</big></b>

Możliwe, że jakiś złośliwy klient podsłuchuje sesję użytkownika, kliknięto w menu lub jakiś program się uaktywnił.

Proszę spróbować ponownie.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-10-14
In upstream:
<b><big>Nie udało się przechwycić myszy.</big></b>

Możliwe, że jakiś złośliwy klient podsłuchuje twoją sesję, kliknięto w menu lub jakaś aplikacja zdecydowała się uaktywnić.

Spróbuj ponownie.
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:612
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nie udało się przechwycić klawiatury.</big></b>

Możliwe, że jakiś złośliwy klient podsłuchuje sesję użytkownika, kliknięto w menu lub jakiś program się uaktywnił.

Proszę spróbować ponownie.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-10-14
In upstream:
<b><big>Nie udało się przechwycić klawiatury.</big></b>

Możliwe, że jakiś złośliwy klient podsłuchuje twoją sesję, kliknięto w menu lub jakaś aplikacja zdecydowała się uaktywnić.

Spróbuj ponownie.
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Proszę wprowadzić własne hasło, aby wykonać zadania administracyjne</big></b>

Program "%s" pozwala na modyfikowanie istotnych elementów systemu.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-10-14
In upstream:
<b><big>Podaj swoje hasło, aby wykonać zadania administracyjne</big></b>

Aplikacja '%s' pozwala na modyfikowanie istotnych elementów systemu.
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>Proszę wprowadzić własne hasło, aby uruchomić program "%s" jako użytkownik %s</big></b>
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-09-09
In upstream:
<b><big>Podaj swoje hasło, aby uruchomić aplikację '%s' jako użytkownik %s</big></b>
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Proszę wprowadzić hasło administratora</big></b>

Program "%s" pozwala na modyfikowanie istotnych elementów systemu.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-10-14
In upstream:
<b><big>Podaj hasło administratora</big></b>

Aplikacja '%s' pozwala na modyfikowanie istotnych elementów systemu.
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
<b><big>Proszę wprowadzić hasło użytkownika %s, aby uruchomić program "%s"</big></b>
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-09-09
In upstream:
<b><big>Podaj hasło użytkownika %s, aby uruchomić aplikację '%s'</big></b>
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Przyznano uprawnienia bez podawania hasła</big></b>

Program "%s" został uruchomiony z prawami użytkownika %s bez potrzeby podawania hasła, z powodu ustawień mechanizmu uwierzytelniania twojego systemu.

Możliwe, że istnieje pozwolenie na uruchamianie określonych programów jako użytkownik %s bez hasła lub, że hasło to jest zapamiętane.

Nie stanowi to problemu; jest to po prostu powiadomienie, które ma o tym przypomnieć.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-03-06
In upstream:
<b><big>Przyznano uprawnienia bez podawania hasła</big></b>

Program '%s' został uruchomiony z prawami użytkownika %s bez potrzeby podawania hasła, z powodu ustawień mechanizmu uwierzytelniania twojego systemu.

Możliwe, że masz pozwolenie na uruchamianie określonych programów jako użytkownik %s bez hasła lub, że hasło to jest zapamiętane.

Nie stanowi to problemu; jest to po prostu powiadomienie, które ma ci o tym przypomnieć.
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
11.
Do _not display this message again
Bez po_nownego wyświetlania tego komunikatu
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-03-06
In upstream:
_Nie wyświetlaj ponownie tego komunikatu
Suggested by Wiktor Wandachowicz on 2007-03-03
Located in ../libgksu/libgksu.c:1141
12.
<b>Would you like your screen to be "grabbed"
while you enter the password?</b>

This means all applications will be paused to avoid
the eavesdropping of your password by a a malicious
application while you type it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b>"Przechwycić" ekran
podczas wprowadzania hasła?</b>

Oznacza to, że wszystkie programy zostaną wstrzymane, aby
zapobiec podsłuchaniu hasła przez złośliwy program
w trakcie jego wpisywania.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-09-09
In upstream:
<b>Czy chcesz, aby "przechwycić" ekran
podczas podawania hasła?</b>

Oznacza to, że wszystkie aplikacje będą wstrzymane aby
zapobiec podsłuchaniu hasła przez złośliwą aplikację
w trakcie jego wpisywania.
Suggested by Dominik Zablotny on 2006-10-05
Located in ../libgksu/libgksu.c:1161
20.
Wrong password.
Niepoprawne hasło.
Translated and reviewed by Tomasz Dominikowski on 2008-03-06
In upstream:
Niewłaściwe hasło.
Suggested by Dominik Zablotny on 2006-10-05
Located in ../libgksu/libgksu.c:2303 ../libgksu/libgksu.c:3033
110 of 14 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arkadiusz Lipiec, Dominik Zablotny, GNOME PL Team, Karolaq, Konrad Adamczyk, Krzysztof Janowski, Martin, Piotr Strębski, Piotr Łukomiak, Tomasz Dominikowski, Wiktor Wandachowicz.