Translations by Mārtiņš Bruņenieks

Mārtiņš Bruņenieks has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
2008-03-28
Neizmanto bloķēšanu lasāmajam bloķēšanas failam %s
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
2008-03-28
Neizmanto bloķēšanu nfs piemontētajam bloķēšanas failam %s
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b> The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
2008-03-28
<b><big>Ievadiet savu paroli, lai veiktu administratīvās darbības</big></b> Lietotne '%s' ļauj jums veikt izmaiņas jūsu sistēmā.
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
2008-03-28
<b><big>Ievadiet savu paroli, lai palaistu lietotni '%s' ar lietotāja '%s' privilēģijām</big></b>
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b> The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
2008-03-28
<b><big>Ievadiet administratora paroli</big></b> Lietotne '%s' ļauj jums veikt izmaiņas jūsu sistēmā.
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
2008-03-28
<b><big>Ievadiet lietotāja '%s' paroli, lai palaistu lietotni '%s'</big></b>
9.
Password prompt canceled.
2008-03-28
Paroles pieprasījums atcelts.
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b> The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup. It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached. This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
2008-03-28
<b><big>Privilēģijas piešķirtas bez paroles</big></b> Lietotne '%s' tika palaista ar lietotāja '%s' privilēģijām bez paroles pieprasījuma, jo jūsu sistēmas autentifikācijas mehānismam ir atbilstoši uzstādījumi. Var gadīties, ka jums tiek atļauts palaist kādu lietotni lietotāja '%s' vārdā bez paroles pieprasījuma. Var arī gadīties, ka parole tiek saglabāta no iepriekšējās pielietošanas reizes. Tā nav atskaite par kādu problēmu; tas ir vienkārši paziņojums, lai jūs par to zinātu.
11.
Do _not display this message again
2008-03-28
Vairs _nerādīt šo paziņojumu
12.
<b>Would you like your screen to be "grabbed" while you enter the password?</b> This means all applications will be paused to avoid the eavesdropping of your password by a a malicious application while you type it.
2008-03-28
<b>Vai vēlaties, lai ekrāns tiek "saslēgts", kamēr Jūs ievadāt paroli?</b> Tādējādi tiks nopauzētas visas aplikācijas, rezultātā ļaunprātīgas aplikācijas nevarēs iegūt jūsu paroli, kamēr jūs to ievadāt.
13.
Granting Rights
2008-03-28
Piešķir tiesības
14.
Starting Administrative Application
2008-04-02
Sāknē administratīvo lietotni
15.
gksu_run needs a command to be run, none was provided.
2008-03-28
gksu_run vajadzīga komanda, ko izpildīt, neviena netika piedāvāta.
16.
The gksu-run-helper command was not found or is not executable.
2008-03-28
Komanda gksu-run-helper netika atrasta vai nav izpildāma.
17.
Unable to copy the user's Xauthorization file.
2008-03-28
Neizdevās nokopēt lietotāja Xauthorization datni.
18.
Failed to fork new process: %s
2008-03-28
Neizdevās atdalīt jaunu procesu: %s
19.
Wrong password got from keyring.
2008-03-28
Nepareiza parole no atslēgu saišķa.
20.
Wrong password.
2008-03-28
Nepareiza parole.
21.
Failed to communicate with gksu-run-helper. Received: %s While expecting: %s
2008-03-28
Neizdevās sazināties ar gksu-run-helper. Saņēma: %s Sagaidāmais rezultāts: %s
22.
Failed to communicate with gksu-run-helper. Received bad string while expecting: %s
2008-03-28
Neizdevās sazināties ar gksu-run-helper. Saņēma nekorektu teksta virkni. Sagaidāmais rezultāts: %s
23.
su terminated with %d status
2008-03-28
su pārtrauca ar statusu %d
24.
gksu_sudo_run needs a command to be run, none was provided.
2008-03-28
gksu_sudo_run vajadzīga komanda, ko izpildīt, neviena netika piedāvāta.
25.
Error creating pipe: %s
2008-03-28
Kļūda, izveidojot kanālu: %s
26.
Failed to exec new process: %s
2008-03-28
Neizdevās izpildīt jauno procesu: %s
27.
Error opening pipe: %s
2008-03-28
Kļūda, atverot kanālu: %s
28.
Password:
2008-03-28
Parole:
29.
The underlying authorization mechanism (sudo) does not allow you to run this program. Contact the system administrator.
2008-03-28
Iebūvētais autorizācijas mehānisms (sudo) neļauj jums palaist šo lietotni. Sazinieties ar sistēmas administratoru.
30.
sudo terminated with %d status
2008-03-28
sudo pārtrauca ar statusu %d
31.
<b>You have capslock on</b>
2008-04-02
<b>Jums ir ieslēgts Caps Lock</b>
32.
Remember password
2008-03-28
Atcerēties paroli
33.
Save for this session
2008-03-28
Saglabāt sesijai
34.
Save in the keyring
2008-03-28
Saglabāt atslēgu saišķī
35.
<span weight="bold" size="larger">Type the root password.</span>
2008-03-28
<span weight="bold" size="larger">Ievadiet root paroli.</span>
36.
Password:
2008-03-28
Parole:
38.
Privilege granting
2008-03-28
Privilēģiju piešķiršana
46.
_Authentication mode:
2008-03-28
_Autentifikācijas režīms:
47.
_Grab mode:
2008-03-28
_Bloķēšanas režīms:
48.
<b>Screen Grabbing</b>
2008-03-28
<b>Ekrāna bloķēšana</b>
49.
<b>Behavior</b>
2008-03-28
<b>Uzvedība</b>
54.
Sudo mode
2008-03-28
Sudo režīms
60.
Save password to gnome-keyring
2008-04-02
Saglabāt paroli gnome-keyring
61.
gksu can save the password you type to the gnome-keyring so you'll not be asked everytime
2008-03-28
gksu var saglabāt ievadīto paroli Gnome atslēgu saišķī, lai jums to nebūtu katru reizi jāievada
62.
Keyring to which passwords will be saved
2008-03-28
Atslēgu saišķis, kurā glabāt paroles
64.
Failed to obtain xauth key: xauth binary not found at usual locations
2008-03-28
Neizdevās iegūt xauth atslēgu: xauth binārā datne standarta vietās netika atrasta