Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
413 of 64 results
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>No s'ha pogut capturar el teclat.</big></b>

Un client malciós pot estar espiant la vostra sessió, o potser acabeu de fer clic a un menú, o alguna aplicació ha decidit obtindre el focus ara mateix.

Torneu-ho a provar.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Introduïu la vostra contrasenya per a realitzar tasques administratives</big></b>

L'aplicació «%s» vos permet modificar parts essencials del sistema.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>Introduïu la vostra contrasenya per a executar l'aplicació «%s» com a l'usuari %s</big></b>
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Introduïu la contrasenya d'administració</big></b>

L'aplicació «%s» vos permet modificar parts essencials del sistema.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
<b><big>Introduïu la contrasenya de %s per a executar l'aplicació «%s»</big></b>
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
9.
Password prompt canceled.
S'ha cancel·lat la petició de contrasenya.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1045
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>S'han atorgat permisos sense demanar-s'una contrasenya</big></b>

El programa «%s» s'ha iniciat amb els privilegis de l'usuari %s sense que s'haja demanat una contrasenya, degut a la configuració del mecanisme d'autenticació del vostre sistema.

És possible que se vos permeta executar programes específics com a l'usuari %s sense que calga una contrasenya, o que la contrasenya estiga a la memòria cau. Això no és un informe d'un problema, només és una notificació per a que n'esteu al corrent.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
11.
Do _not display this message again
_No mostres este missatge de nou
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1141
12.
<b>Would you like your screen to be "grabbed"
while you enter the password?</b>

This means all applications will be paused to avoid
the eavesdropping of your password by a a malicious
application while you type it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b>Voleu que es «capture» la vostra pantalla mentre
escriviu la vostra contrasenya?</b>

Això vol dir que es pausaran totes les aplicacions per
a evitar que una aplicació maliciosa vos espie mentre
introduïu la vostra contrasenya.
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1161
13.
Granting Rights
S'estan atorgant els privilegis
Translated by Joan Duran on 2011-10-06
Located in ../libgksu/libgksu.c:1438
413 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Joan Duran.