Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
1120 of 61 results
11.
default
find out about the other options
Domyślnie
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-01-19
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:451
12.
none
find out about the other options
brak
Translated and reviewed by GTriderXC on 2011-07-07
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:456
13.
Software database is broken
Baza pakietów jest uszkodzona
Translated and reviewed by Jarek Zgoda on 2006-05-03
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:509 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:718
14.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
Nie ma możliwości zainstalowania lub usunięcia jakiegokolwiek oprogramowania. Proszę użyć menedżera pakietów „Synaptic” lub wprowadzić w terminalu polecenie „sudo apt-get install -f”, aby naprawić ten problem.
Translated and reviewed by Seweryn Opyd on 2015-06-17
In upstream:
Nie ma możliwości zainstalowania lub usunięcia jakiegokolwiek oprogramowania. Proszę użyć „Menedżera pakietów Synaptic” lub wydać polecenie „sudo apt-get install -f” w terminalu, aby naprawić ten problem.
Suggested by Seweryn Opyd on 2015-01-21
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:510 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:719
15.
Could not install the selected language support
Nie udało się zainstalować obsługi wybranego języka
Translated and reviewed by Jarek Zgoda on 2006-05-03
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
16.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Możliwe, że jest to błąd tego programu. Proszę zgłosić błąd na stronie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-01-02
In upstream:
Możliwe, że jest to błąd tego programu. Proszę złożyć raport błędu na stronie https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Suggested by Tomasz Dominikowski on 2009-08-01
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:552
17.
Could not install the full language support
Nie udało się zainstalować pełnej obsługi języka
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-01-02
In upstream:
Nie powiodła się instalacja pełnej obsługi języka
Suggested by alaskowski on 2010-01-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
18.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
Zwykle jest to związane z błędem archiwum oprogramowania lub menedżera oprogramowania. Proszę sprawdzić preferencje źródeł oprogramowania (proszę kliknąć ikonę po prawej, w górnym pasku i wybrać polecenie „Ustawienia systemu… → Źródła oprogramowania”).
Translated by Seweryn Opyd on 2015-01-21
Reviewed by Seweryn Opyd on 2015-01-24
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:577
19.
Failed to authorize to install packages.
Nie udało się uwierzytelnić w celu zainstalowania pakietów.
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-03-27
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:613
20.
The language support is not installed completely
Obsługa języka nie została w pełni zainstalowana
Translated and reviewed by Piotr Sokół on 2012-01-02
In upstream:
Obsługa języka nie została zainstalowana w całości
Suggested by alaskowski on 2010-01-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
1120 of 61 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Jaworek, Antoni Kudelski, Daniel Koć, GTriderXC, Grzegorz K, Jarek Zgoda, Jerzy Spendel, Krzysztof Tataradziński, Michał Pławsiuk (razit.pl), Paweł Madej, Piotr Sokół, Piotr Strębski, Seweryn Opyd, Szymon Moczarski, Tomasz 'Zen' Napierala, Tomasz Dominikowski, alaskowski, doiges, sake12, Łukasz Szeremeta.